Na Konzervatoři Jana Deyla studují nevidomí již celé jedno století

Praha – Jediná konzervatoř pro zrakově postižené v Evropě, Konzervatoř Jana Deyla, si 9. prosince koncertem připomene blížící se 100. výročí od založení. Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené navazuje na činnost někdejšího Deylova ústavu, založeného v roce 1910 významným očním lékařem a vědcem MUDr. Janem Deylem. Tento ústav vznikl jako dobročinné zařízení určené výchově slepé mládeže. V jeho působení byla od 20. let stále výrazněji akcentována výuka hudby se záměrem připravit žáky na profesi učitele hudby a ladiče klavíru.

„Ve svých začátcích byl Deylův ústav charitativní organizací, nicméně už tehdy v sobě měl prvky stejné filozofie, kterou provozujeme dnes, tzn. prostřednictvím vzdělávání lidí docílit jejich osamostatnění spolu s přípravou do života a nacházení uplatnění,“ uvedla v rozhovoru pro ČT24 ředitelka KJD Milada Rybářová. 

„Například v zemi, kde jsem se narodila, na Ukrajině, podobný typ školy vůbec neznají. Tam neexistuje žádný sociální systém pro handicapované, každý si musí pomoci sám. Já jsem se o existenci konzervatoře Jana Deyla dočetla v ruském časopisu Ogoňok a trvalo mi deset let, než se mi podařilo dostat se na ni,“ prozradila dále ve Studiu 6 bývalá studentka konzervatoře zpěvačka Kateryna Kolcová.

„Všemi způsoby i různými sociologickými průzkumy zjišťujeme, jak se naši absolventi uplatňují. 80 % našich absolventů má zaměstnání v oboru, který vystudovali. Cítí se do společnosti integrováni právě tím, že vystudovali hudbu a přátele a kolegy mají ve větší míře ve zdravé, majoritní společnosti než ve skupině handicapovaných. To je úžasný výsledek,“ uzavřela rozhovor Milada Rybářová.

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené nabízí studium v oborech hudba, zpěv a ladění klavíru. V oboru hudba se vyučuje hře na klavír, varhany, akordeon, kytaru, smyčcové a dechové nástroje. Významnou oblastí vhodného uplatnění absolventů je práce učitelů hudby. Aby v této profesi nalezli snadněji uplatnění, učí se každý student na dva hudební nástroje (případně jeden hudební nástroj v kombinaci se zpěvem) a kromě toho všichni navíc procházejí výukou hry na klavír. Studijní program zahrnuje kromě individuální nástrojové výuky i předměty všeobecně vzdělávací, hudebně teoretické a didaktické. Studenti všech oborů mohou podle potřeby navštěvovat předměty speciální přípravy, např. bodový notopis, práci s kompenzační technikou, prostorovou orientaci a pódiový projev aj.

Z historie Deylova ústavu:

Po 2. světové válce v letech velkých společenských proměn došlo k diferenciaci působení pražských ústavů, pečujících o zrakově postižené a posléze i k jejich proměně na státní zařízení. Hudební výchova byla od roku 1948 svěřena Deylovu ústavu, v nové podobě Hudební škole pro slepé. Od roku 1960 existovalo zařízení jako Střední hudební škola internátní a Odborná ladičská škola internátní.

Ve školním roce 1972/73 iniciovala škola vznik Interpretační soutěže nevidomých hudebníků, od druhého ročníku již mezinárodní. Tato soutěž si ve svých dosavadních deseti ročnících získala velké uznání odborné veřejnosti. 

Od školního roku 1976/77 začala škola pracovat pod názvem Konzervatoř pro zrakově postiženou mládež a Odborná ladičská škola pro zrakově postiženou mládež. Jméno MUDr. Jana Deyla se vrátilo do názvu školy v roce 1992. Škola se přejmenovala na Konzervatoř a Ladičskou školu Jana Deyla a od 1. září 2006 pracuje pod názvem Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené.

Konzervatoř Jana Deyla
Konzervatoř Jana Deyla
Více fotek
  • Konzervatoř Jana Deyla autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1287/128602.jpg
  • Konzervatoř Jana Deyla autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1286/128600.jpg