Který z vás je Mácha?

Praha – Nos mám trochu křivý a čelo vysoké, prozradil na sebe sice Karel Hynek Mácha, jak ale ve skutečnosti opravdu vypadal, známo není. V rámci akcí k letošnímu máchovskému výročí – 16. listopadu uplyne dvě stě let od jeho narození – pořádá Národní muzeum veřejnou anketu o domnělé podobě tohoto českého romantického básníka. Její internetovou podobu doplnila dnes odpoledne anketa před historickou budovou muzea.

„Odpolední anketa má zpřesnit kvantitativní výsledky z té internetové,“ vysvětlil Martin Sekera, ředitel Knihovny Národního muzea. „Zajímá nás, z jakého důvodu se lidé rozhodují pro tu či onu verzi. Jestli spíše inklinují ke starším, tradičním zpodobněním, které viděli například v čítankách, nebo jsou ovlivněni současným uměním. Zda se rozhodují podle svého vzdělání, nebo čistě iracionálně, že se jim něco líbí, anebo zda dokonce reflektovali antropologický výzkum, který proběhl v 80. letech, a podoba, která je jeho výsledkem, je také součástí ankety.“

Modré oči, hnědé vlasy, křivý nos

Lidé mohou vybírat z 22 Máchových portrétů, jež vznikaly od první republiky až po současnost. Nejmladší je součástí známky vydané k letošnímu máchovskému výročí. Autoři podobizen nejsou uvedeni, aby se lidé při výběru nenechali ovlivnit jejich jménem. Jednou z možných tváří K. H. Máchy vytvořili například antropolog Emanuel Vlček a sochař Milan Knobloch v roce 1986.

„Když byly v roce 1938 exhumovány Máchovy ostatky, byl pořízen odlitek jeho lebky a podle něho vznikla pak vědecká rekonstrukce tváře. Dotvořena musela být pochopitelně umělecky, protože antropolog dokáže odhadnout typ obličeje, ale ne detaily, který z něj dělají portrét,“ doplnil historik umění Lubomír Sršeň, kurátor Oddělení starších českých dějin Národního muzea.

Ví se, že Mácha měl modré oči, kaštanové vlasy, protáhlou tvář a trochu křivý nos. „Jako dítě utrpěl úraz, když lezl na zvon ve svatopetrské zvonici, spadl. Na lebce jsou vidět známky pádu, a jeho bratr o tom svědčí, že když se Karel usmíval, trochu mu to táhlo koutek úst na jednu stranu,“ dodává k Máchově podobě Sršeň. Nicméně, přestože básníkových portrétů existuje velký počet, on sám se nikdy portrétovat nedal.

Mácha i podle Křtitele

„Po jeho portrétu se začalo pátrat poměrně pozdě v podstatě až dvacet let po smrti,“ vysvětluje Sršeň, proč rekonstrukce skutečné Máchovy tváře je obtížná. Pokusem o rekonstrukci byla litografie Josefa Farského z roku 1858 (Mácha zemřel v roce 1836). „Tehdy se Máchovi přátelé rozhodli, že dají do čela almanachu, který se chystal, jeho portrét. Zjistili, že na hradě Valdštejn v Českém ráji je vyobrazen Jan Křtitel, který má být údajně Máchovi podobný. Podle něj vznikla rekonstruovaná podobizna,“ prozradil Sršeň.

Kterou Máchovu tvář považují lidé za nejpravděpodobnější, se veřejnost dozví 22. listopadu, kdy budou známy výsledky ankety. Národní muzeum na akci spolupracuje s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě.

Možná Máchova podoba - podle antropologa Emanuela Vlčka a sochaře Milana Knoblocha (1986)
Možná Máchova podoba - podle antropologa Emanuela Vlčka a sochaře Milana Knoblocha (1986)
Více fotek
  • Možná Máchova podoba - podle antropologa Emanuela Vlčka a sochaře Milana Knoblocha (1986) zdroj: Národní muzeum http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2094/209350.jpg
  • Jedna z podobizen v anketě Národního muzea o podobě K. H. Máchy zdroj: Národní muzeum http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2094/209356.jpg