Sv. Martin ukončil opravy Karlova mostu

Praha – Položením poslední dlažební kostky, ozdobené stříbrnou pamětní mincí, byla ve čtvrtek symbolicky završena oprava Karlova mostu. Akt byl součástí pražských Svatomartinských oslav, pořadatelé tak navázali na dávnou tradici ukončování stavební sezony. Most by měl být zkolaudován dnes, jeho rekonstrukce ale ještě není u konce, další fáze oprav začne nejdříve za dva roky. Ta první odstartovala v roce 2007 a měla Karlův most zachránit, podle mnohých kritiků ale kulturní památku spíše poškodila. Za neúspěšnou ji v minulosti označil například Národní památkový ústav.

Opravu Karlova mostu doprovázely spory o způsob rekonstrukce, padala i trestní oznámení. Například podle památkové inspekce ministerstva kultury bylo nahrazeno více kamenný bloků, než doporučil průzkum. Kritizovala také způsob opracování kamenů v zábradlí mostu. „Nerespektovali vůbec původní stav památky,“ vytýká řemeslníkům Lenka Svobodová z ministerské památkové inspekce. Ukázalo se, že stavbaři na mostě používají sbíječky, na tři sta původních kamenů se dokonce ztratilo.

O opravy mostu se zajímali dokonce i zástupci UNESCO, kteří přijeli do hlavního města prověřovat dopady pražského tunelu Blanka na pražskou památkovou rezervaci. Své argumenty jim předložili odpůrci oprav. „V průběhu prací bylo jasné, že například chybí prováděcí projekt, nebyl zpracován průzkum a stavba neměla autorizovaného architekta,“ vypočítává pochybení Richard Biegel z Klubu Za starou Prahu.

Praha za nešetrnou opravu musela zaplatit pokutu, i když nakonec jen 54 tisíc korun, které navíc zůstaly na magistrátě, jeden magistrátní odbor (oddělení kultury a památkové péče) totiž pokutoval druhý (správu majetku). Město ale vždy tvrdilo, že k zásadním chybám nedošlo, a připouštělo pouze drobnější provinění. „Když se rekonstruuje taková unikátní památka, vždycky se najde odborník, který zkritizuje práci druhého odborníka,“ domnívá se pražský primátor Pavel Bém, který ve čtvrtek měl tu čest vložit poslední dlažební kostku do vozovky mostu.

Přes všechny výhrady byl ale Karlův most ve čtvrtek oficiálně předán k užívání, dokonce mu požehnali přítomní duchovní. Během tří let byla zrekonstruována mostovka, památka dostala novou hydroizolaci a bylo opraveno zábradlí. Za vše magistrát zaplatil více než dvě stě milionů korun, další stamiliony zaplatí za další část oprav.

Potrvá nejméně patnáct let a město s ní začne nejdříve za dva roky. Po předchozích zkušenostech chce dostatek času na přípravu. „Dáváme dohromady týmy, které budou připravovat zadání na výběrové řízení,“ prozradil, v jaké fázi v současné době přípravy jsou, Jan Kněžínek, ředitel magistrátního odboru památkové péče. Národní památkový ústav navíc chce na konci roku svolat grémium, které by kriticky zhodnotilo proběhlou opravu před zahájením té další.

0Karlův most je druhým nejstarším dochovaným kamenným mostem v České republice. Nahradil Juditin most, který strhlo jarní tání roku 1342. Stavbu zahájil císař Karel IV. roku 1357, dostavěn byl na počátku 15. století. Až do roku 1879 se jmenoval Kamenný.

Nejvíce utrpěl během oprav v 60. a 70. letech minulého století, kdy do něj byla vložena železobetonová deska a zmizely z něj původní pískovcové kvádry. Památku také postupně ničily povětrnostní vlivy a v roce 2002 ještě navíc povodeň.

Zakončení oprav Karlova mostu
Zakončení oprav Karlova mostu
Více fotek
  • Zakončení oprav Karlova mostu autor: Michal Krumphanzl, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2095/209449.jpg
  • Rekonstrukce Karlova mostu zdroj: www.opravakarlovamostu.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1414/141327.jpg
  • Karlův most (1911) zdroj: ČT http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1598/159781.jpg