Do Benátek nepojedeme, vzkazují umělci Knížákovi

Praha - Jména umělců, kteří by měli vytvořit expozici v národním pavilonu na 54. bienále výtvarného umění v Benátkách v roce 2011, oznámila Národní galerie už před dvěma dny, výběrové řízení přesto nemá vítěze. Komise odborníků doporučila Národní galerii projekt výtvarníka Dominika Langa, generální ředitel galerie Milan Knížák se ale rozhodl vybrat projekt jiných umělců - Vasila Artomonova, Alexey Klyuykova a Pavla Sterece. Ti na protest proti takovému postupu účast v Benátkách odmítli. „Nám je to velmi líto, ale situace je taková, že principiálně to nelze přijmout,“ vysvětlil Artamonov.

Poradní orgán generálního ředitele Národní galerie vybral do druhé kola výběrového řízení na expozici v Benátkách dva projekty: autorem jednoho je Dominik Lang, druhý vytvořila trojice Vasil Artamanov, Alexey Klyuykov - oba jsou společně nominováni na letošní Cenu Jindřicha Chalupeckého - a Pavel Sterec. Komise nakonec k realizaci doporučila Langův projekt Spící město.

Milan Knížák se ale doporučením rozhodl neřídit. „Národní galerie v Praze, jako vyhlašovatel, vzala na vědomí doporučení výběrové komise. Generální ředitel po důkladném posouzení obou projektů a zvážení všech skutečností s nimi souvisejících vybírá projekt Vasila Artamonova, Alexey Klyuykova, Pavla Sterece k realizaci v národním pavilonu na 54. Bienále výtvarného umění v Benátkách v roce 2011,“ vysvětlil v prohlášení.

Autoři Knížákem vybraného projektu s takovým postupem nesouhlasí, proto se rozhodli účast v Benátkách odmítnout. Ředitelovým postupem je rozhořčena i komise. „Stanovisko většiny členů komise je nesouhlasné s postupem Národní galerie,“ potvrdil zástupce komise Václav Magid, mimochodem také letošní finalista Chalupeckého ceny. Na tu byl v roce 2006 nominován i Lang.

„Považujeme to přinejmenším za pohrdání komisí. Samozřejmě kvalita obou projektů je vysoká, ale naše doporučení bylo jednoznačné, nikdy bychom ho nezměnili,“ dodala členka výběrové komise Edith Jeřábková. Výběrová komise  naznačuje, že se Knížakovo rozhodnutí netýká umělecké kvality Langova projektu. Zároveň údajně počítá se solidaritou jím vybraných autorů vůči Langovi, čímž by nakonec na bienále dostala „svého koně“.

Národní galerie na námitky uměců reagovala následujícím vysvětlením: Za českou prezentaci na Bienále v Benátkách zodpovídá Národní galerie v Praze, a proto má její generální ředitel finální právo rozhodnout jak bude pavilon obsazen. Bere v úvahu všechny okolnosti i zkušenosti z minulých let. Rozhodnutí vybrat si jednoho ze dvou finalistů doporučených poradní komisí je jeho nezadatelné právo, poněvadž nese celou zodpovědnost.

NG nerespektovala doporučení výběrové komise už při minulém benátském bienále, kdy realizací národní expozice pověřila výtvarnici Irenu Jůzovou.