Adventní koncerty na ČT - hudba, která pomáhá

Praha – Česká televize bude již podvacáté vysílat v přímém přenosu čtyři Adventní koncerty, a to vždy v neděli na ČT1 od 17:00. Programem tradičně provedou Marta Kubišová, Táňa Fischerová a Jan Kačer. Nejstarší charitativní projekt ČT pomohl díky solidaritě diváků již 81 organizacím, které se snaží ulehčit život duševně, tělesně a sociálně handicapovaným. Celkem se za dvacet ročníků vybralo 132 032 399 korun.

První adventní koncert, vysílaný 28. listopadu z Tereziánského sálu Břevnovského kláštera, je věnován Diecézní katolické charitě Hradec Králové. Ta v současnosti zastřešuje 23 farních a oblastních charit na území Královéhradecké diecéze, která svou rozlohou zasahuje do šesti krajů naší republiky. S podporou diváků České televize se jistě podaří v jejím objektu zřídit Centrální půjčovnu zdravotnických pomůcek pro domácí hospicovou péči. Pomůcky pro paliativní péči a pro pacienty se sníženou pohyblivostí by byly k dispozici všem charitám v této diecézi. Zvýšil by se tak rozsah, kvalita a dostupnost této péče o terminálně nemocné v jejich přirozeném prostředí. Účinkují: Smetanovo trio, Boni pueri, E. Urbanová, D. Švec, I. Ardašev, Š. Margita, M. Bačová, P. Malásek a Baborák Ensemble.

Druhý adventní koncert, vysílaný 5. prosince z baziliky sv. Jiří na Pražském hradě, je věnován České asociaci pro psychické zdraví, neziskové organizaci založené v r. 1996, která podporuje rozvoj humánních, komunitně orientovaných přístupů k lidem s duševní nemocí. Provozuje terapeutickou komunitu v Mýtě, která je ojedinělým pobytovým zařízením pro pacienty se schizofrenií. Výtěžek z koncertu by měl pomoci financovat rekonstrukci prostor, které by byly využívány k pracovní terapii – vznikla by zde keramická, textilní a svíčkařská dílna pro klienty. Účinkují: B. Polášková, Ž. Vokálková, K. Sheide, Kühnův dětský sbor, Český hornový sbor, R. Baborák, J. Boušková a Verner collegium.

Třetí adventní koncert, vysílaný 12. prosince z pražské Lorety, je věnován Oblastní charitě Červený Kostelec – Domovu sv. Josefa v Žirči, nestátnímu zdravotnickému zařízení pro lidi nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Jako jediné specializované lůžkové zařízení pro takto nemocné funguje od roku 2001 a přijímá klienty z celé ČR. Svými dary by diváci ČT měli přispět na rekonstrukci prostor, ve kterých vzniknou chráněné dílny, přístupné i lidem na vozíku. Účinkují: Afetto, P. Šporcl, V. Roubal, Thuri Ensemble, J. Hosprová, M. Matějka, D. Schneebaumanová a Sborové studio Zvoneček.

Čtvrtý adventní koncert, vysílaný 19. prosince z chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, je věnován Charitnímu centru Marta – Domovu Daliborka. Rodiče, kteří se rozhodnou sami pečovat o své zdravotně postižené dítě, se časem dostanou do situace, kdy už z důvodu nemoci či stáří tuto péči nezvládají. Dosud bylo řešení jen jedno – rodiče šli do domova důchodců a dítě, v té době již třeba dospělé, do ústavu sociální péče. Přerušení rodinných vazeb je pak nesmírně traumatizující pro všechny zúčastněné. Realizací projektu Charity Prostějov vznikne jedinečné sociální zařízení, které zajistí komplexní a společnou péči pro handicapované i jejich rodiče. Účinkují: Pražská komorní filharmonie, Dechový kvintet PKF, Prague Fagtory, I. Ženatý, A. Kalivodová, J. Tůma, J. Svěcený, J. Svěcená a Kühnův smíšený sbor.

Konto Adventních koncertů: 933011/0100 – Komerční banka, Praha 4
SMS zpráva: DMS ADVENT – číslo pro všechny operátory: 87777
Cena DMS je 30 Kč plus DPH, příjemci Vaší pomoci obdrží nejméně 27 Kč.

V rámci Adventních koncertů 2009 přispěli diváci ČT na jejich konto částkou 8 342 009 Kč. O tom, jak finanční prostředky jednotlivé organizace využily, informuje pořad Vzpomínky na Adventní koncerty 2009

Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě
Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě
Více fotek
  • Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/139/13824.jpg
  • Domov sv. Josefa v Žirči zdroj: Stránky Domova sv. Josefa http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2133/213284.jpg