Hudba zachraňuje varhany

Praha – Občanské sdružení pro opravu varhan v kostele sv. Ludmily na pražském náměstí Míru pořádá dnes večer benefiční adventní koncert. Jeho výtěžek poputuje na záchranu unikátního nástroje. V rámci programu vystoupí komorní soubor Atlantis Collegium pod vedením Vítězslava Podrazila a mezzosopranistka Pavla Švestková. V jejich podání zazní Vivaldiho, Biberovy a Händelovy skladby. Koncert začíná v sedm hodin.

Podstatná část vstupného je určena na restaurování varhan, které na konci 19. století postavil Emanuel Štěpán Petr. Jsou jeho jediným dochovaným a hrajícím velkým původním dílem a podle soudu odborníků jsou také jedním z umělecky a historicky nejcennějších nástrojů v České republice.

„Chceme, aby i nadále zněla v kostele sv. Ludmily, babičky svatého Václava a patronky naší české země, krásná hudba, která vždy umí uchvátit i dojmout, přinést radost i potěšení,“ píše se na stránkách sdružení. K celkovému restaurování je třeba shromáždit částku přibližně ve výši devíti milionů korun. Vybrat se zatím podařilo něco málo přes 480 tisíc (číslo účtu 3528410001/5500).


Varhany byly dokončeny pět let po dostavbě kostela sv. Ludmily v roce 1898. Byl to tedy první nástroj postavený v tomto kostele a zachoval se v původní podobě až dodnes. Tvůrcem byl jeden z nejlepších českých varhanářů té doby - Emanuel Štěpán Petr. Svou dílnu měl v Praze na Žižkově a odtud exportoval stovky nástrojů nejen do tehdejší rakousko-uherské monarchie, ale i do řady jiných zemí, dokonce i do zámoří.

Varhany stojí na hlavním kůru v bohatě vyřezávané dubové skříni v novogotickém stylu. Jejich unikátnost podtrhují původní cínové píšťaly, které – na rozdíl od většiny varhan nejen u nás, ale i v Evropě – unikly válečné rekvizici drahých kovů v roce 1917.


Cena vstupného činí 180 korun (140 korun je věnováno varhanám) a 120 korun (90 korun pro varhany). Vstupenky jsou v prodeji na místě koncertu od 18:30.

Varhany v kostele sv. Ludmily v Praze 2
Varhany v kostele sv. Ludmily v Praze 2