Nové (dobré) stavby v historickém prostředí

V polovině listopadu byly na setkání v Mlýnské kavárně v Praze na Kampě uděleny Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí za rok 2010. S obvyklým šarmem a humorem představil vybrané stavby Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., předseda poroty. Vybrali jsme pro vás některé z oceněných staveb. I tentokrát mohli účastníci a diváci (pozor, stejnojmenná výstava, představující díla na barevných fotografiích, v kavárně stále visí) ocenit prezentovaný výběr, který je opravdu pestrý a dokládá, že i v tradičním prostředí historického města je místo pro novou, kvalitní stavbu.

Porota vybrala jako možná nejlepší a nejzajímavější stavbu kostela sv. Ducha od Martina Štěpána ve vesničce Šumná. Byla hodnocena určitá symbióza modernosti a tradice. Co však zůraznila porota nejvíce, je umístění budovy tak, že povyšuje svým posláním i svým vzezřením fádní a obyčejné prostranství na nový, kvalitní urbánní prostor, vytvářející nové, kvalitní vizuální i společenské vztahy v místě.

Již dlouho si myslím, že genius loci v Brně přeje - v Evropě výjimečně silně - fukcionalistické architektuře. Tomu se jednak přizpůsobuje celá řada nových staveb, jednak se také daří upravovat předválečný městský parter. V této, turisty z Japonska či Španělska velmi oceňované mětské kvalitě pak logicky musel vzniknout tak originální a přitom tradici ctící dům, jakým je obytný dům v brněnské Pellicově ulici od architekta Františka Šmédka. Ten opravdu nádherně souzní se svým okolím, s budovami z první poloviny 20. století i některými stavbami z konce století devatenáctého. Zajímavě tady působí neočekávaná asymetrická kompozice, která dává místu nový, zajímavý rytmus.

Autoři Ladislav Kuba a Tomáš Pilař symbolicky otevírají centrální část Ostravy stavbou, které dali přiléhavé pojmenování Ostravská brána. Nebáli se ji nakreslit poblíž nejstaršího ostravského chrámu sv. Václava. Místo, které stále nese připomínku krutého poškození za války i minulého režimu, je obohaceno naprosto výraznou barevností a zakřivením stavby. I Ostrava, podobně jako Brno, má ve své centrální části řadu vynikajících moderních staveb, vznikajících přibližně před devadesáti lety. Ostravská brána je jejich důstojným partnerem.

Architekt Jan Jehlík a v Berlíně dlouhodobě působící Ivan Reiman navrhli až neočekávaný palác Zdar pro Ústí nad Labem. Úžasně zpracovali prvky moderní německé a sudetské architektury, aby tak citlivě doplnili válkou i poválečným urbanistickým myšlením těžce narušené ústecké hlavní náměstí. Tady se podařilo opět vstoupit do prostor, formovaných na přelomu devatenáctého a dvacátého století, velkolepě a s citem pro místo.

Kostel sv. Ducha v Šumné / architekt: Marek Štěpán
Kostel sv. Ducha v Šumné / architekt: Marek Štěpán
Více fotek
  • Kostel sv. Ducha v Šumné / architekt: Marek Štěpán zdroj: Klub Za starou Prahu http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2161/216014.jpg
  • Bytový dům v Pellicově ulici, Brno / architekt: František Šmédek zdroj: Klub Za starou Prahu http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2161/216006.jpg