Jan Lucemburský přiletěl do Ostravy

Ostrava – Sedm set let od nástupu Lucemburků na český trůn připomíná po pražské expozici Královský sňatek další rozsáhlá výstava, tentokrát v Ostravském muzeu. K vidění je zde do 31. března na 450 předmětů, které si organizátoři zapůjčili ze sedmdesáti institucí v pěti státech Evropy. Název výstavy – Král, který létal – odkazuje k legendě, která se vyprávěla o Janu Lucemburském. „Tlumočí názor lidí tehdejší doby, byli přesvědčeni, že Jan – protože byl schopen rychlého přesunu z jednoho konce Evropy na druhý – nejezdil na koni, ale létal,“ vysvětlil kurátor David Majer.

Zahájení výstavy se účastnil i velvyslanec Lucemburska v České republice Jean Faltz. „V Lucembursku jsme také měli výstavu, která zachycovala rod Lucemburků, ale nebyla zdaleka tak velká jako tato. Ale výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou si připomínáme na několika různých akcích,“ uvedl.

Ostravská expozice sestává ze čtyř částí. Úvodní První rytíř Evropy představuje dobu Jana Lucemburského v souladu s jeho pověstí statečného rytíře a častého účastníka turnajů, který neustále cestoval po Evropě. Expozici tvoří zbraně a zbroj první poloviny 14. století. Druhá, historicko-archeologická část výstavy – Ostrava středověká – je věnována speciálně oblasti moravskoslezského pomezí a středověkým dějinám obou Ostrav. Vystaveny jsou třeba originální listiny a pečeti či ražby Jana Lucemburského.

Třetí část nazvaná Král cizinec je zpracována jako syntéza moravského a slezského umění 1. poloviny 14. století s časovými a teritoriálními přesahy. Součástí této části je i pokus o rekonstrukci uměleckého prostředí na dvoře královny-vdovy Elišky Rejčky v Brně. K vidění jsou kupříkladu cenné originály Gelnhausenova kodexu – právní knihy vytvořené na přelomu 14. a 15. století, a Zbraslavská kronika.

Poslední segment Král diplomat představí velice atraktivní díla zlatnictví a uměleckého řemesla. Mezi exponáty bude takzvaná Koruna královny Blanky z Valois, která je součástí polského Pokladu ze Slezské Středy, jenž v českých zemích bude přítomen a vystaven poprvé po 650 letech. Nebudou chybět ani kolekce pohřebních královských insignií Přemysla Otakara II., návštěvníci uvidí například i plátno, kterého se dotýkal císař Karel IV.

Opravdové skvosty

„Předměty, které tady máme, jsou opravdové skvosty, klenoty historie českého národa, bez kterých by národní identita nemohla vůbec existovat,“ upozornila ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová. K vidění jsou i další vzácné exponáty, mimo jiné sedm dřevěných soch Mistra Michelské madony, které jsou pohromadě vystaveny vůbec poprvé. „Pak je to především Simeonův relikviář z Dómské pokladnice v Cáchách nebo knižní vazba zlacené tepané desky evangelia sv. Marka z Benátek,“ doplnil kurátor David Majer.

Muzeum muselo kvůli výstavě nejen upravit své výstavní prostory, ale splnit i bezpečnostní opatření. Celková cena vystavovaných exponátů je odhadována na 500 až 700 milionů korun. Výstavu provázejí přísná bezpečnostní opatření. Exponáty hlídá ochranka a jsou uložené ve speciálních neprůstřelných vitrínách.

Výstava Král, který létal bude pro veřejnost přístupná do 31. března. Část exponátů bude dovezena až v únoru, protože nesmí být vystavovány po tak dlouhou dobu.