Národní technické muzeum ukáže kousek z nového lesku

Praha - Ve středu 29. prosince si mohou zájemci poprvé prohlédnout dopravní halu Národního technického muzea s novou expozicí historie dopravy. První část expozic Národního technického muzea v Praze na Letné bude po čtyřleté rekonstrukci budovy přístupna od 15. února. Oznámil to nový generální ředitel muzea Karel Ksandr. Na dnešní tiskové konferenci v Praze uvedl, že muzeum hodlá otevírat postupně, jak budou jednotlivé stálé expozice dokončovány. Zatím jich návštěvníci uvidí pět.

„Po rekonstrukci je expozice rozdělena do několika menších celků, které mají svůj vlastní příběh. V přízemí to jsou automobily, železnice a nově také hasičská technika. Ve druhém patře posílila sbírka motocyklů. Na druhé galerii chystáme instalaci letecké dopravy a na třetí galerii je expozice cyklistiky a vývoje lodní dopravy,“ přiblížil změny v expozici vedoucí oddělení dopravy NTM Petr Kožíšek.

Návštěvníci se mohou těšit na autentické historické automobily a letouny v dopravní hale nebo labyrint toho nejkrásnějšího v expozici architektury, stavitelství a designu. V jiném sále, evokujícím svojí atmosférou tiskárnu, budou moci sledovat technický vývoj polygrafie od vynálezu knihtisku až po současnost. V dobovém fotografickém ateliéru se skleněným stropem se seznámí s unikátními přístroji z doby počátku fotografie.

Video Reportáž Pavla Štrunce
video

Reportáž Pavla Štrunce

Další expozice představí ve zkratce sto let činnosti Národního technického muzea či jednu z nejstarších věd, astronomii. Oddělení hornictví a hutnictví plánuje rekonstrukci repliky rudného a uhelného dolu. Pozoruhodná bude také expozice věnující se technice v domácnosti s předměty denní potřeby z různých historických období. Od Watta k megawattu bude název prostoru pojednávajícího o vývoji hnacích strojů, jež měly zásadní význam pro vznik průmyslové revoluce. I tato část má být dokončena v příštím roce.

Karel Ksandr se funkce ujal 1. prosince poté, co ho ministr kultury Jiří Besser v polovině listopadu postavil do čela této instituce. Nahradil Horymíra Kubíčka, na něhož ministerstvo podalo na základě výsledků auditu trestní oznámení. Podobně postihlo i jeho ekonomického náměstka Oldřicha Rambouska.

„Na základě auditů jsem okamžitě začal připravovat nová ekonomická pravidla pro NTM. Druhý krok, který se podařil, je to, že včera poprvé zasedla nová vědecká rada technického muzea, která je složena ze špičkových osobností vědy a techniky. Předsedou je pan prof. Havlíček, rektor ČVUT. Mým cílem je dostat toto muzeum na evropskou úroveň. V současné době má NTM pod sebou ještě dvě jiná muzea – Muzeum železniční a Muzeum architektury a stavitelství a pak už následují jen jednotlivá oddělení, což považuji za jistou disproporci. Rád bych tedy vytvořil novou strukturu a netajím se tím, že mi vzorem může být oraganizační struktura Národního muzea,“ přiblížil svou koncepci generální ředitel NTM Karel Ksandr v rozhovoru pro ČT24.