Besser opět odvolává: Vyměnil šéfa památkové inspekce

Praha - Ministr Jiří Besser se rozhodl k začátku nového roku odvolat Jiřího Varhaníka, dlouholetého ředitele památkové inspekce. Nelíbila se mu dosavadní práce inspekce a nedostatečná spolupráce s ostatními orgány ministerstva kultury i s krajskými a městskými úřady památkové péče. Novým šéfem kontrolního orgánu ministerstva kultury se v úterý 4. ledna stane Martin Zídek, který působil na památkovém odboru Středočeského kraje.

Rozhodnutí odvolat dlouholetého ředitele památkové inspekce Jiřího Varhaníka dozrálo podle ministrových slov těsně před koncem roku. "Mám jako bývalý starosta bohaté zkušenosti s památkovou inspekcí na úrovni samosprávy a teď jsem měl možnost seznámit se dosavadní praxí přímo z pozice ministra. Stručně řečeno, práci útvaru, který je přímo podřízen ministrovi, si představuji úplně jinak. Chtěl jsem o tom s panem doktorem Varhaníkem mluvit mezi svátky, ale nechtělo se mu přijet z dovolené na Orlíku do Prahy. I když jsem uvažoval o nějaké formě další spolupráce, tak teď již pro ni prostor nevidím," uvedl Besser na webu ministerstva.

Hlavní výhrady k práci inspekce se týkají špatného způsobu informování. Inspekce podle ministerstva v posledních letech jen velmi sporadicky informovala o závěrech, které získala při provádění dozoru. „Když se na to podívám jako úplně obyčejný uživatel, tak na webu ministerstva najdu jedinou zprávu o památkové inspekci ze září roku 2008. To je takový první signál, že něco není v ideální formě,“ domnívá se Besser.

"Ředitele památkové inspekce…

… doktora Varhaníka odvolávám z funkce ředitele především z toho důvodu, že pod jeho vedením se památková inspekce stala institucí samou pro sebe. Nijak nekomunikuje s odborem památkové péče ministerstva ani s odborem legislativním a právním. Získané poznatky z inspekční činnosti, a především zjištěné nedostatky, pak nejsou aplikovány do nových legislativních procesů, které by významně napomáhaly k výkonu státní památkové péče na pověřených krajských a obecních úřadech." /Jiří Besser/

Důležité kontrolní závěry prý neměly k dispozici ani odbory ministerstva, které by s nimi měly správně dále pracovat, tedy odbor památkové péče a odbor legislativní a právní. Například krajské a obecní úřady dostávají od památkové inspekce zcela rozdílné informace k výkonu státní památkové péče, než jaké dodával odbor památkové péče, upozorňuje ministerstvo.

Ve funkci končí Varhaník ke 4. lednu. Se záměrem ministra ani s výhradami ke své práci v čele památkové inspekce prý nebyl předem seznámen. "Já se domnívám, že jsem komunikoval tak, jak bylo potřebné, nejsem si vědom nějakých profesních pochybení," uvedl.

Nový ředitel, nové úkoly

Do funkce ředitele památkové inspekce chce Besser jmenovat dlouholetého pracovníka v oblasti památkové péče Martina Zídka, který se poslední dva roky věnoval této problematice v rámci Středočeského kraje.

Ministr definoval několik základních úkolů pro nového ředitele inspekce. Památková inspekce by měla podle jeho představ více informovat o závěrech památkové kontroly, své závěry by měla zveřejňovat na webu ministerstva i v tisku. Dalším úkolem je formulovat ve spolupráci s ostatními útvary ministerstva metodické materiály pro krajské a městské úřady a pro Národní památkový ústav. Cílem by mělo být sjednotit aplikaci zákona o státní památkové péči. Zjištěné nedostatky při památkových kontrolách by v budoucnu měla památková inspekce lépe promítat do vznikající legislativy.