I průmyslový produkt si žádá tvůrčí přístup

Praha - Jak vypadá průmyslový design a výtvarná tvorba studentů prvních a druhých ročníků na nově otevřených uměleckých oborech pražské Fakulty architektury ČVUT, představuje výstava jejich klauzurních prací. V pražských Dejvicích potrvá do 17. ledna. Své vize na zadaná témata jako příroda, ale i konkrétní výrobky pro domácnost, dopravní techniku, panoramatické výtahy nebo třeba zastávky městské hromadné dopravy zpracovali ve svých klauzurních pracích studenti produktového designu - se zaměřením na kolejová vozidla, průmyslové stroje a nástroje - a interiéry.

„Vždycky musí konkrétní výrobek nebo konkrétní produkt k něčemu sloužit, má tedy nějakou jasně stanovenou, jasně definovanou funkci,“ upozornil architekt a designér Patrik Kotas.

Vedle průmyslového designu představují na výstavě své práce i studenti ateliéru Výtvarná tvorba. „Rozšiřujeme náš program i o volnou disciplínu, což byl v letošním roce redesign, takže jsme se snažili studenty inspirovat směrem k tomu, aby se podívali na běžné předměty denní potřeby trochu jinak, z jiného úhlu a posunout jejich významy,“ přiblížila koncepci Eva Červinková z Výtvarného ateliéru Průmyslové tvorby FA ČVUT.

Obory Produktový design a Výtvarná tvorba vznikly na pražské Fakultě architektury teprve v loňském školním roce - a vůči podobným oborům na jiných školách si stále ještě hledají svou cestu. Na rozdíl od jiných vysokých škol uměleckého zaměření uplatňuje obor Produktový design na pražské ČVUT jiný model - v rámci přijímacího řízení bere až 50 studentů, ti musí už ale během prvního ročníku projít náročným sítem.

Osvojení kresebné a modelářské techniky, teoretická průprava, práce a uvědomění si různých materiálů a textur a uvedení studenta do problematiky současného uvažování o funkci a formě umění v prostoru je nosným prvkem, na kterých je ateliér Mariana Karla - Výtvarná tvorba se zaměřením na průmyslový design - postaven.

Výtvarný ateliér Průmyslové tvorby FA ČVUT:

Ateliér je zaměřen zejména na oblast výtvarné tvorby, některá zadání však svým rozsahem přesahují do oblasti environmentálního uvažování se snahou komunikovat i s mezioborovými disciplínami.

0

Myšlenky a koncepce ateliéru jsou podepřeny dlouholetými pedagogickými a profesními zkušenostmi Prof. Mariana Karla z jeho působení na VŠUP, kde vedl ateliéry Sklo v architektuře a Prostorová tvorba.

Výuka v ateliéru směřuje studenta od základů osvojení techniky prostorového chápání (modelování, kresba) až k samotnému řešení a zpracování složitějších tematických zadání.

0

Student je veden ke komplexnímu uvažování a k individuálnímu přístupu k zadání. Meziateliérová komunikace a spolupráce určuje a formuje semestrální zadání - student je směřován k širšímu uchopení úkolu a je veden k jeho rozpracování do širší koncepční roviny.

Výtvarný ateliér Průmyslového designu / klauzurní práce
Výtvarný ateliér Průmyslového designu / klauzurní práce
Více fotek
  • Výtvarný ateliér Průmyslového designu / klauzurní práce autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2237/223608.jpg
  • Výtvarný ateliér Průmyslového designu / klauzurní práce autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2237/223607.jpg
  • Výtvarný ateliér Průmyslového designu / klauzurní práce autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2237/223604.jpg
  • Výtvarný ateliér Průmyslového designu / klauzurní práce autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2237/223606.jpg