Reportéři ČT: Plagiáty českých ilustrací v Německu

Praha - Zdeněk Burian, autor ilustrací zdobící knihy Jaroslava Foglara, Karla Maye, Eduarda Štorcha nebo Julesa Verna. Nejznámější je asi díky obrázkům pravěkých zvířat, veleještěrů, šavlozubých tygrů a mamutů. Nedávno byla v Německu oceněna prestižní cenou komiksová kniha obsahující podobné ilustrace. Jejím autorem ovšem nebyl známý český klasik, ale neměcký výtvarník Jens Harder. To se však nelíbí potomkům Zdeňka Buriana, podle kterých německý kreslíř jednoduše Burianovy obrázky okopíroval.

Když se panu Hochmanovi, který je vnukem světoznámého českého malíře Zdeňka Buriana, před půl rokem dostala do ruky kniha Alpha Direktions vydaná v hamburském nakladatelství Carlsen, nestačil se divit. Obsáhlé dílo pojednávající o prehistorii obsahovalo ilustrace berlínského výtvarníka Jense Hardera. Ty ale v desítkách případů nejsou dle vnukova mínění ničím jiným než otrockými kopiemi obrazů Zdeňka Buriana.

Počet okopírovaných ilustrací není zanedbatelný. Potomci českého umělce jich napočítali pětašedesát. Všechny tyto obrázky byly zařazeny do knižního souboru, byť se jedná o plagiáty. Minimální snaha německého autora zastřít svůj podvod je ale na některých dílech přeci jen patrná. V několika případech původní práci Zdeňka Buriana zrcadlově otočil. Dále ale snaha novodobého „autora“ přepracovat původní ilustrace, když totožnost je na první pohled patrná, nesahala. Pouze je jen v jiné technice stoprocentně překreslil do své knihy, za kterou loni v Erlangenu obdržel prestižní komiksovou cenu Max und Moritz.

Po poradě s advokátem se potomci Zdeňka Buriana rozhodli oslovit německého nakladatele, který knihu Jense Hardera vydal, aby tato kniha byla z trhu stažena a současně žádají určitou výši odškodnění za neoprávněné užití děl Zdeňka Buriana. Německé nakladatelství Carlsen se však ke sporu nechce vyjadřovat. Jens Harder, v komiksové komunitě ceněný výtvarník, sice nejprve přislíbil rozhovor, ten ale později prostřednictvím e-mailu zrušil. 

Jens Harder, plagiátor ilustrací, v e-mailu napsal:

„Právě jsem hovořil se svým vydavatelem, který strikně radí v tuto chvíli neodpovídat na takovéto vaše otázky. Jak možná víte, běží už měsíce jednání mezi právníky dědiců Buriana a právníky nakladatelství Carlsen, která by před brzkým ukončením neměla být narušována. Takže je mi líto, že vám k tomu nemohu napsat nic dalšího.“


Klíčová část díla Zdeňka Buriana je v České republice národní kulturní památkou, tudíž lze předpokládat i určitý zájem ze strany ministerstva kultury. Ačkoliv ministerstvo kultury problém s napodobeninami Burianových obrazů skutečně řeší, v době natáčení reportáže ale zatím žádné konkrétní kroky nepodniklo.

Pozůstalí společně s právníky věří, že německá strana porušení práva dědiců pana Buriana uzná a že je nebudou nutit k tomu, aby celá věc skončila u německého soudu.