Toyen, Boudník nebo Diviš putují po věznicích

Praha – Věznici jako místo pro umění představuje projekt, jehož záměrem je jednak dostat obrazy známých výtvarníků 20. století za mříže, jednak k nějaké formě výtvarného projevu motivovat i odsouzené. Projekt má dvě fáze, které zakončí výstava děl, jež vznikly ve spolupráci odsouzených a současných umělců, v pražském Centru současného umění DOX.

V první, tříměsíční fázi získávalo 35 odsouzených informace o vybraných českých umělcích 20. století. V korespondenční hře se na základě indicií snažili odhalit jméno konkrétního umělce. „Byli jsme mile překvapeni tím, že někteří odsouzení došli ke správným odpovědím už v průběhu korespondence, většina přišla na správnou odpověď, několik z nich hru nedokončilo, ale to i z důvodu propuštění na svobodu,“ zhodnotil úvodní část projektu jeden z jeho autorů Ondřej Horák.

„Věříme, že aktivní zapojení těch, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, může vést k sebepoznání a změně náhledu na životní normy, zároveň může lámat některá společenská tabu.“ /spoluautorka projektu Martina Reková/


Sedm děl si nyní během malé putovní výstavy mohou vězni prohlédnout na vlastní oči. „Jedná se o díla Aléna Diviše, Antonína Slavíčka, Toyen, Otty Gutfreunda, Zdeňka Rykra, Vladimíra Boudníka a Evy Kmentové,“ vyjmenoval Horák. Významní umělci 20. století nebyli vybráni náhodně, někteří z nich měli přímou zkušenost s pobytem ve věznicích, nejčastěji byli vězněni nacistickým nebo komunistickým režimem, což často ovlivnilo jejich život i tvorbu.

Video Věznice, místo pro umění
video

Věznice, místo pro umění

Tento „společný znak“ přispívá k obecnějšímu cíli projektu - propojení dvou vzdálených světů, v nichž vždy na jedné straně stojí lidé, kteří z nejrůznějších důvodů nemají možnost volby, na druhé straně pak obrazy, které jsou uzavřené často v depozitářích a čekají, až je někdo vystaví.

Zároveň s putovní výstavou pokračuje spolupráce vězňů s českými umělci na vlastních dílech. Do projektu se zapojili Michal Pěchouček, Eva Koťátková, David Böhm, Jiří Franta či Pavel Sterec a další umělci, často laureáti nebo finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého. Jejich společné výtvory budou v DOX představeny v druhé polovině října tohoto roku.

Projekt Věznice: místo pro umění - výtvarník Michal Pěchouček
Zdroj: GASK

Na projektu, který iniciovalo Lektorské centrum Galerie Středočeského kraje, se podílí Moravská galerie v Brně a Vězeňská služba ČR.