Lama Ole Nydahl představil knihu O smrti a znovuzrození

Praha - V pražském Paláci knih Luxor představil buddhistický lama Ole Nydahl svoji novou knihu O smrti a znovuzrození. Čtenáři se z ní dozvědí, jak se mohou lépe připravit na poslední okamžiky života i jak pomoci svým blízkým. Na rozdíl od Tibetské knihy mrtvých, kterou do čestiny přeložili už ve dvacátých letech minulého století, se lama Ole Nydahl snaží být co nejpřístupnější současnému čtenáři.

Smrt a umírání jsou součástí života a přesto o něm lidé často moc nevědí. Jak probíhá a jak případně jiným pomoci, tak i o tom je nová kniha, která se snaží zpřístupnit po léta tabuizované téma. Díky stárnutí populace ale zajímá stále více lidí.

Podle psychologa Daniela Hellera je kniha zajímavá a zvláštní tím, že buddhismus diamantové cesty se zde setkává se současnou medicínou, že je ochoten ke konfrontaci.

„My jsme sami, kdežto ostatních je mnoho. Potom přirozeně pracujeme pro ostatní, protože pracovat sami pro sebe, to je příliš omezené. Když děláme něco pro ostatní, jsme přirozeně laskaví a dává nám to bohatý vnitřní život,“ řekl Nydahl.  

„Lidé už to vymítili ze svého uvažování a smrt považují za něco nepřirozeného,“ uvedl přednosta kliniky anestezie a resuscitace 1. LF a VFN v Praze Martin Střítezský.

Podle Nydahla je při umírání nejdůležitější zůstat uvolněný a bez napětí, zároveň ale mentálně nerozptýlený a soustředěný. Umírající by si měl představovat to nejkrásnější nad svou hlavou a přát si za tím jít.