Dějiny za školou

Praha - Kolik Česko stáli sovětští poradci nebo jak opravdu dopadli sedláci u Chlumce, mimo jiné takové informace najdou čtenáři v nových Dějinách českých zemí. Encyklopedie mapuje historii od pravěku po současnost. Připomíná ty nejzásadnější události, ale nabízí i zajímavosti, které podle autorů mnohé historiky překvapí.

Touha nahlédnout do běžného života předků je podle historiků určitým trendem posledních let. Stoupá zájem o časopisy, které k historii přistupují až bulvárním způsobem. „Bulvarizace ukazuje historii v podobě lechtivých příběhů, krádeží, podvodů, což jsou články čtenářsky vděčné, ale do jisté míry deformují povědomí o minulosti,“ domnívá se historik Jan Randák.

Je jedním z mladých českých historiků, které nakladatelství Euromedia Group - Knižní klub oslovilo, aby vytvořili encyklopedii mapující historii solidní, ale moderní a zábavnou formou. „Nejen fakta, ale i vtažení nových témat do klasického obrazu českých dějin a jejich podání zajímavým způsobem,“ doplnil, jak znělo zadání, Randák.

Na úvodních stránkách kniha vypráví o prvním osídlení na území dnešní České republiky a o pravěkém umění, závěrečné kapitoly titulu pak patří vstupu Česka do Evropské unie či výstavbě Tančícího domu v Praze. V poslední části knihy je i přehled českých panovníků a představitelů státu, rodokmeny panovnických rodů a rejstřík o více než 3500 položkách.

V knize čtenáři najdou kromě historických dat i rozbory politických událostí, popis vývoje kultury či medailonky významných osobností. Dozví se i to, jaký byl každodenní život tehdejších obyvatel. V kapitole o druhé polovině dvacátého století například nechybí zmínka o populárním seriálu Nemocnice na kraji města.

Jeden z autorů Jan Randák s Dějinami českých zemí
Jeden z autorů Jan Randák s Dějinami českých zemí

Texty doplňují ilustrace, reprodukce dobových rytin a archiválií, fotografie a tabulky. „Výhoda té knížky je, že to není jen klasický učebnicový příběh českých dějin, který všichni známe ze školy. Snažili jsme se vždy do těch epoch vsunout některé části, které by poskytly nový pohled na události, které máme v naší paměti zažité,“ uvedl Randák za sedmičlenný autorský kolektiv.