Zažijte středověk na vlastní kůži

Plzeň - Západočeské muzeum v Plzni nabízí nově příležitost zažít středověk na vlastní kůži. Díky interaktivní výstavě Expedice středověk na sebe mohou návštěvníci obléknout těžkou středověkou zbroj i jednoduché šaty gotické šlechtičny, vyzkouší si mučicí nástroje, psaní husím brkem, ražbu mincí a další činnosti z tehdejšího života. Ojedinělou výstavu zapůjčenou Moravským zemským muzeem doplňují exponáty z místních sbírek, především archeologické nálezy z území města Plzně.

Expozice umožní vžít se do pocitů, které měli lidé ve středověku. Návštěvníci se ocitnou ve středověké kuchyni, vyzkouší si dobové oděvy i válečné vybavení včetně koně a husitského vozu, nepohodlí útrpného práva a další. Z naší sbírky je pak k vidění mimo jiné střevíc, jenž umožňoval chůzi po rozbahněných ulicích.

Ze stojanu v části expozice si mohou zájemci sundat středověký oděv a ten si obléci. „Máme zde zastoupeny šaty vyšších společenských vrstev. Například jednoduchý oděv gotické šlechtičny, dále pláště, pláštěnky, různé klobouky, dobové čapky,“ uvedla kurátorka výstavy Veronika Dudková. Zajímavostí jsou rukávy s takzvanými pachy, což byly tehdy typické doplňky oděvu neboli visící rukávy, jež se připínaly na oděv a mohly se měnit.

Barevná stránka temného středověku

Podle Dudkové používali movitější lidé poměrně zdobné a kvalitní látky, jejich šaty vypadaly honosně. „Přestože se stále říká temný středověk, měli neuvěřitelně barevné kombinace. Občas barvy zastoupené na jednom oděvu a jejich střídání bylo tak divoké, že by nás to dnes asi pobavilo,“ dodal kurátor výstavy Jiří Orna.

Expedice středověk
Expedice středověk

Návštěvníci se seznámí i se středověkými řemesly, dozvědí se například, že s bolavými zuby se chodilo za kovářem, ale i to, že velmi často měli své domy na plzeňském náměstí v 15. století řezníci. Byli totiž poměrně movití. „Naopak některá řemesla musela z praktických důvodů za hradby. Například koželuh vzhledem k zápachu, jenž vznikal při zpracování kůže, ale byli tam i hrnčíři kvůli ohni, bezpečnosti,“ dodal Orna.

Ze sbírek Západočeského muzea, jež zapůjčenou expozici doplnilo, lidé uvidí originální středověké keramické i dřevěné nádoby, mince, unikátní soustružené zrcadlo i militaria, mezi nimi rukáv kroužkové zbroje, tesák, meč, přilbu a další. Výstava potrvá do 11. března.