Plzeň touží po nových urbanistických nápadech

Plzeň – Prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně byla vypsána veřejná jednokolová urbanistická soutěž na zpracování ideového návrhu řešení vnitřní části města. Soutěžní návrhy budou odbornou porotou vyhodnocovány zejména podle třech základních kritérií, kterými jsou kvalita urbanistického řešení, využitelnost zvoleného řešení pro tvorbu nového územního plánu a přehlednost a srozumitelnost návrhu.

„Do roku 2015 musí mít Plzeň schválený nový územní plán. Formou ideové urbanistické soutěže chce město získat nové názory na řešení urbanistické koncepce města a využít je jako základní podklad pro tento územní plán. Jedním z největších problémů města Plzně je dopravní řešení, které ovšem od územního plánu nechceme oddělovat. Proto hledáme širší řešení města, kde očekáváme nové nápady, řešení, jak by se město mohlo v následujících letech rozvíjet,“ upřesnila v rozhovoru pro ČT24 ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. 

„Je potřeba ovšem zdůraznit, že nejde jenom o vypsání soutěže a její úspěšný a transparentní průběh, ale také o to, jak město s těmi myšlenkami, které do soutěže přijdou, naloží. Často soutěže končí buď na půli cesty, nebo ještě před jejím začátkem,“ upozornil plzeňský architekt Jaromír Veselák. 

„Kromě nových návrhů řešení hledáme i architekta, se kterým budeme na tvorbě nového plánu spolupracovat. Forma této spolupráce bude upřesněna podle výsledků soutěže a doporučení poroty,“ reagovala ředitelka.

Plzeň
Plzeň

Soutěž je vyhlášena dnem 12. prosince 2012 v souladu se soutěžním řádem České komory architektů jako veřejná anonymní ideová urbanistická jednokolová soutěž. „Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoven na týden od 12. do 16. března 2012,“ doplňuje sekretářka soutěže z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Eva Brejchová.

Více informací včetně kompletního znění soutěžních podmínek naleznete zde

  • Plzeň
    Plzeň zdroj: ČT24
  • Plzeň
    Plzeň zdroj: ČT24

Termíny soutěže:

■12. prosince 2011 – vyhlášení soutěže

■13. ledna 2012 – termín pro zaslání písemných dotazů soutěžících k předmětu soutěže

■19. ledna 2012 – schůzka k zodpovězení písemných dotazů soutěžících

■9. března 2012 – lhůta k vyzvednutí soutěžních podkladů

■12. až 16. března 2012 – lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů

■20. až 21. března 2012 – hodnotící zasedání poroty