Antonín Mánes: Krajina se zříceninou opatství v Kelso

K čelným představitelům české preromantické krajinomalby patřil bezesporu i malíř Antonín Mánes. Slohový práh mezi klasicismem a romantismem v jeho tvorbě znamenají 20. léta 19. století. Jeho díla do té doby obsahovala často antické stavby nebo renesanční scény s pastýři, později se ale začaly na jeho plátna promítat stavby středověké, románské a gotické, a místo pastýře nastupuje poutník. K dílům vznikajícím v duchu raného romantismu náleží i jeho obraz Krajina se zříceninou opatství v Kelso.

Antonín Mánes vycházel z romantismu máchovského, literárně orientovaného. Máchův poutník byl ale spíš vyděděncem, kdežto Mánesův byl pozorovatelem, který prochází krajinou a hledá v ní krásné přírodní prvky, pociťuje její sílu a půvab - v duchu idejí Rousseauových či Herderových. Významným motivem plátna je zřícenina starého opatství v jižním Skotsku, jež bylo založeno v roce 1128 skotským králem Davidem I.

Ve 30. letech pokračuje Antonín Mánes v mapování české krajiny (pohled na Kokořín, krajina s Křivoklátem). Na zakladatelskou osobnost české preromantické krajinomalby poté navázala generace českých romantiků, která nastoupila v 50. letech, mezi nimi Adolf Kosárek nebo Bedřich Havránek. O detailech díla Antonína Mánesa pohovoří ředitelka Sbírky umění 19. století NG Šárka Leubnerová.

Šárka Leubnerová je od roku 2010 ředitelkou Sbírky umění 19. století, kde od roku 1985 pracovala jako kurátorka. Odborně se zabývá českou malbou 19. století, připravila řadu autorských i tematických výstav, v poslední době to byly monografické projekty Wilhelm Riedel (NG v Praze, 2008-2009), August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi (NG v Praze, 2009) a Adolf Chwala (NG v Praze, 2011), podílela se na přípravě posledních tří stálých expozic Sbírky umění 19. století.

Seriál Národní galerie nikdy nezavírá pokračuje opět v neděli 22. ledna. Všechny předešlé díly naleznete zde.