Anastomosis: Architektura připravená k životu

Praha - Regenerace města bez pomoci nákladných přestaveb, změn a inovativní přístupy v oblasti urbanismu, to jsou hlavní myšlenky výstavy Anastomosis, která je k vidění do 26. března v Centru současného umění DOX. Myšlenky výzkumu byly prověřovány na konkrétních návrzích pro čtyři městské lokality - tři na území hlavního města Prahy a jednu v Karlových Varech. Zajímavostí je, že jsou všechny projekty navrženy tak, aby mohly být okamžtě uvedeny v praxi.

Výstava představuje pro každou lokalitu na 16 různých návrhů. Návštěvníkovi nabízí ke zhlédnutí 65 trojrozměrných modelů. Každý z vystavených exponátů je doprovázen vizualizacemi, technickými výkresy a velkoplošnou projekcí.

Pojďme se podívat na některé z vystavených modelů

Galerie Pavla Nosála (Karlovy Vary)

  • Propojení centra Karlových Varů s vrchem „tři kříže.“
  • Galerie je souborem věží logicky rostoucích ze stěn koryta v místě zastávek. Každá z věží je uzpůsobena pro jiný druh exponátů. Lanová dráha, jež projektem prostupuje, slouží nejen návštěvníkům galerie, ale i veřejnosti jako městská doprava. Při cestě lanovkou je možné nahlížet do expozic galerie velkými okny.

Obchodní dům Miroslava Pazdery

  • Propojení Žižkova s Karlínem.
  • Obchodní dům jako optický přístroj. Stávající tunel je perforován nákupní galerií, která se vlní kolem jeho osy jako had. To ve svém důsledku znamená znásobení prodejní plochy. Pěší mohou stávající tunel projít, aniž by je obchody omezovaly. Na obou koncích jsou umístěny periskopy, které odrážejí do podzemí nejen světlo, ale i obraz. V lomech nákupní galerie jsou umístěna zrcadla, v tunelu vzniká optický klam lineárního prostoru. 

Přívoz Magdy Novákové

  • Propojení Karlína s městskou částí Holešovice.
  • Návrh se inspiruje tradičními přívozy. Přívoz je dvoupodlažní plovoucí objekt s vlastním pohonem, kotvený na laně. Horní patro slouží jako kavárna, spodní jako tranzitní prostor. V podvečer přívoz připomíná svítící lampion díky fasádě z LED diod. Na fasádu je možné promítat různé obrazy, objekt tak může maskován splynout s hladinou nebo plout jako zářící reklamní bóje.

Eskalátor Zuzany Urbancové

  • Propojení Letné s centrem Prahy.
  • Eskalátor jako zlatá nit propojuje dvě místa ve městě. Je v podstatě mechanickou ulicí. Pasažéři si po cestě mohou vychutnat panoramatické pohledy na centrum Prahy.

Výstava je určena jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost, jejím cílem je nabídnout širokému spektru veřejnosti možná řešení problémových míst ve městě a iniciovat tak diskuzi o vývoji a potenciálu současných měst. Návštěvník má v části výstavy „v procesu“ možnost nahlédnout i do rodících se projektů využívajících Vltavy jako stavební parcely.

Doprovodný program k výstavě

Komentovaná prohlídka výstavy s vedoucími ateliéru Petrem Hájkem, Jaroslavem Hulínem a kurátorem výstavy Adamem Gebrianem v DOX 14. 3. 2012 od 18.00 hodin. Od 19:00 pak následuje prezentace a diskuzní večer na téma výstavy „anastomosis - propojené město“. Hosty večera budou Petr Hájek, Jaroslav Hulín, Adam Gebrian, Cyril Říha.