Začíná Bienále grafického designu Brno

Brno - Moravská galerie v Brně se opět stává centrem významných mezinárodních událostí, které do Brna každé dva roky přivádí široké publikum se zájmem o současný design. Tři hlavní pilíře 25. Bienále grafického designu Brno tvoří A mezinárodní soutěž, D mezinárodní sympozium a B výstava hostujícího kurátora. Doplňuje ho bohatý program C doprovodných výstav, kulturních programů a přidružených akcí.

Jádrem jubilejního 25. Bienále Brno je už tradičně mezinárodní soutěž, která si klade za cíl představit široké spektrum současného grafického designu a jeho proměny napříč médii a formami. Přehlídku, která je otevřena všem profesionálním grafickým tvůrcům, koncipuje na základě kvality přihlášených prací výběrová porota, složená z designérů a teoretiků designu. 

Grafické Bienále Brno 2012
Grafické Bienále Brno 2012
Více fotek
  • Grafické Bienále Brno 2012 zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/38/3704/370384.jpg
  • Grafické Bienále Brno 2012 zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/38/3704/370382.jpg
  • Grafické Bienále Brno 2012 zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/38/3704/370381.jpg
  • Grafické Bienále Brno 2012 zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/38/3704/370383.jpg

Bienále Brno v roce 2012 vstupuje do svého jubilejního 25. ročníku s inovovanou koncepcí. Zrušení dosavadních výstavních kategorií umožní v rámci soutěže prezentovat skutečně nejzajímavější práce grafického designu vytvořené v uplynulých dvou letech.

Ve dnech 22., 23. a 24. června 2012 doplní program bienále cyklus přednášek a prezentací světově významných tvůrců a teoretiků designu. 

První den se skládá z přednášek členů mezin

Hlavní cena v kategorii Firemní, informační a reklamní grafika - Yumiko Yasuda (Japonsko - Bienále 2010)
Hlavní cena v kategorii Firemní, informační a reklamní grafika - Yumiko Yasuda (Japonsko - Bienále 2010)
Více fotek
  • Hlavní cena v kategorii Firemní, informační a reklamní grafika - Yumiko Yasuda (Japonsko - Bienále 2010) zdroj: Bienále grafického designu Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/37/3697/369617.jpg
  • Cena primátora města Brna - Advancedesign – Petr Bosák, Robert Jansa (ČR - Bienále 2010) zdroj: Bienále grafického designu Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/37/3697/369614.jpg
  • Bienále grafického designu Brno zdroj: Bienále grafického designu Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/37/3697/369609.jpg

árodní poroty, která je tradičně sestavena z významných grafických designerů. Následující den je věnován samotnému bienále: Přizvaní kurátoři uvedou jednotlivé výstavní projekty, představena bude soutěžní výstava a proces jejího vzniku, stejně jako vizuální identita tohoto ročníku bienále. Závěrečný den je určen tvůrcům, kteří svým osobitým přístupem rozšiřují pojetí grafického designu. 

Mezinárodní bienále grafického designu Brno bylo založeno v roce 1963 a je nejstarší přehlídkou grafického designu na světě. Hlavními pořadateli jsou Moravská galerie v Brně a Ministerstvo kultury ČR.