Obecní dům krášlí Prahu již 100 let

Praha - Letošní sté výročí založení Obecního domu v Praze připomene výstava, která bude přímo v této významné památce otevřena od středy pro veřejnost. Výstava nazvaná 1912 představí díla slavných českých umělců, která sály secesní budovy zdobila právě při jejím otevření. Návštěvníci výstavy uvidí také dokumenty mapující kulturní, společenský a politický život roku 1912 i plány na stavbu Obecního domu od architektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky.

Výstava představí historii vzniku této národní památky v dobových souvislostech. Centrem pozornosti jsou díla umělců, kteří se podíleli na výzdobě Obecního domu, například Alfonse Muchy, Jana Preislera, Josefa Weniga, Karla Špillara, Maxe Švabinského nebo Ladislava Šalouna. Zastoupena jsou také díla autorů ze sdružení Sursum (Jan Konůpek, Josef Váchal) i českých kubistů (Emil Filla, Otto Gutfreund, Josef Gočár). Díla těchto umělců jsou dnes rozeseta po celé ČR, zapůjčili je dvě desítky veřejných institucí i soukromí majitelé.

„Zajímavým prvkem v historii Obecního domu je kromě soutěže, která nebyla bez problémů, také jeho cena. Rozpočet na stavbu byl tehdy obrovský, 3 miliony korun, ale nakonec byl navýšen na více než šest milionů. Pokud se výstavy týká, z jejího kontextu vyplývá, že umělci, kteří zde vystavovali, nebyli v té době zase až tak známí a slavní. Filla 1912 není pochopitelně Filla 2012. Ovšem připomínáme i historickou roli Obecního domu. Už v lednu 1918 zde například vznikla Tříkrálová deklarace, první velká politická akce zaměřená k samostatnosti Československa. Od té doby byla tato budova svědkem mnohých významných historických událostí,“ připomněl ředitel Obecního domu Vlastimil Ježek.

Video Obecní dům slaví 100 let
video

Obecní dům slaví 100 let

V samotné expozici obrazy a plastiky doplňují ukázky užitého umění, které nesou výtvarný rukopis doby před sto lety. „Výstava nemá představovat jen vznik historie a architektury budovy, ale v širších kulturních a společensko-politických souvislostech přiblížit vizuální mozaiku samotného roku 1912,“ řekl kurátor výstavy Otto Urban. Právě on připravil pro Obecní dům před šesti lety úspěšnou výstavu o českém výtvarném symbolismu a dekadenci.

Ta však tradici respektovaných výstav výtvarného umění v Obecním době ale v podstatě uzavřela, jak dnes Urban připomněl. Praha v té době učinila ve své organizaci změny a záměrem města bylo Obecní dům více vytěžovat. V té době byl Obecní dům ziskový. Propuštěna byla velká část zaměstnanců a bylo zrušeno výstavní oddělení.

V minulých čtyřech letech se Obecní dům ocitl v mnohamilionové ztrátě. Od letošního jara má nové vedení, které odhalilo nesrovnalosti v hospodaření společnosti. Podle ředitele Obecního domu Vlastimila Ježka, bývalého ředitele Národní knihovny, ponesou trestní odpovědnost někdejší šéfové správních orgánů společnosti.

Ježek by rád znovu zřídil výstavní oddělení, avšak vzhledem k nejbližším plánům tak zatím neučinil. V Obecním domě by se totiž měla dočasně objevit expozice ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea, které čeká rekonstrukce.

Architektonické řešení výstavy ke stému výročí založení Obecního domu připravilo studio Olgoj Chorchoj, současně se zahájením výstavy vyšel i katalog v Arbor vitae, což dnes není u výstav v Česku běžné. Výstavu doplní řada přednášek a prohlídek s kurátorem, připraven je také program pro děti.