3x20: Rony Plesl, Federico Díaz, Lada Hubatová-Vacková

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze sdružuje širokou škálu disciplín výtvarného umění. K jejich vzájemné inspiraci, spolupráci a obohacení má přispět přednáškový projekt 3x20, v němž se každé první úterý v měsíci představují osobnosti dvou ateliérů VŠUP a jeden teoretik. Přednášky můžete sledovat na webu ČT24 živě a posléze ze záznamu. Lednový příspěvek připadl na 8. 1. Přímý přenos bohužel z technických důvodů nebyl možný, záznam si ale můžete přehrát v tomto článku.

Přednášejí: Rony Plesl (Sklo), Federico Díaz a David Kořínek (Supermédia), Lada Hubatová-Vacková (Dějiny umění a estetika). Každý z přednášejících má vyhrazeno dvacet minut.

O projektu 3x20: V přednáškových blocích je důraz kladen na představení novinek týkajících se každého z oborů, jejich směřování, koncepci výuky a způsob jejího naplňování, aktuální umělecký, vědecký profil vedoucích osobností ateliérů, dále na důležité studentské výsledky. Předpokladem je diskuze coby součást každého příspěvku. Cyklus je dvouletý, v jednom školním roce bude tímto způsobem představeno 12 ateliérů školy.

Kdy a kde: Přednášky se konají vždy od 18:30, v učebně č. 115, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1.

Následuje: 5. února - Karel Haloun (Tvorba písma a typografie), Jiří Černický a Marek Meduna (Malba), Filip Suchomel (Dějiny umění a estetika).

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval živě z VŠUP, včetně souběžně běžícího cyklu Umění včera a dnes, najdete na následujícím odkazu