Jak ovlivnila spiritualita „největšího Čecha“ jeho vidění světa?

První je znát Boha a anděly, druhá rozlišovat dobro, abys ho konal, a zlo, aby ses mu vyhýbal. Jak Karla IV. a jeho konání ovlivňovala jeho spiritualita a očekávání konce světa? Dokumentární film Karel IV., z Boží milosti král se soustřeďuje na duchovní rozměr života „otce vlasti“. ČT2 snímek odvysílá dnes v 10:20.

Konec světa se prozatím nekonal – poslední, mayská předpověď nevyšla, jak už teď víme. Nebyla to ovšem první (ani poslední) obava z apokalypsy, kterou lidstvo očekávalo. V době Karla IV. (1316-1378), v době gotické zbožnosti a mystiky, byl křesťanský svět přesvědčen, že vstoupil do posledního věku, po němž bude následovat poslední soud.

Toto očekávání ovlivnilo i Karlovo vidění světa, motivy apokalypsy nechal vyobrazit například na katedrále sv. Víta anebo v jednom z kostelů na hradě Karlštejně. V očekávání konce sbíral tento panovník, císař římský a král český, ostatky svatých a budoval Nové Město pražské, které se mělo stát novým Jeruzalémem.

"Když pak kralovati budete po mě, ozdobeni korunou královskou, vzpomeňte, že i já jsem kraloval před vámi a že jsem obrácen v prach a hlínu červů. Podobně i vy přejdete jako stín a jako květ polní a padnete v hrob."


Mystické cítění Karla IV. a jeho vize hluboce zakořeněné v křesťanské spiritualitě se projevily při vytváření velké evropské říše, při vyhotovení svatováclavské koruny či při budování Prahy. Jsou rozpoznatelné v geometrii a symbolice tohoto města, které se díky němu stalo politickým centrem a sídlem vzdělanosti. Na počátku velkého budování se země potýkala se zemětřesením a morovou epidemií, Karel IV. se musel vyrovnávat se smrtí své první manželky Blanky z Valois a nedlouho poté i se smrtí svého syna – tváří v tvář smrti inicioval projekty, které přežily staletí.

  • Z dokumentu Karel IV., z Boží milosti král
    Z dokumentu Karel IV., z Boží milosti král zdroj: ČT
  • Z dokumentu Karel IV., z Boží milosti král
    Z dokumentu Karel IV., z Boží milosti král zdroj: ČT

„Královskou důstojnost zdobí, když se vládce víc stará o to, jak se má lid, než o to, jak se má on sám. Neboť král je spjat s lidem jako duše s tělem.“


Je dobré vnímat je i z tohoto pohledu, nejen architektonického. Spirituální rozměr života „největšího Čecha“, který za jeho dílem stál, přibližuje právě dokument podle scénáře a v režii Jolany Matějkové. K tématu bude mluvit historik Petr Čornej, kněz a teolog Tomáš Halík nebo religionista Ivan Štampach. „Ale snad stejně důležité jako výpovědi historiků jsou otázky, které si dáváme my, když se na Karlovo dílo, které přetrvalo staletí, díváme,“ upozorňuje režisérka.

Nestihnete-li dokument Karel IV., z Boží milosti král na Nový rok, pak si ho nenechte ujít při některé z repríz – 3. ledna od 14:05 nebo 5. ledna od 6:00, vždy na ČT2.