Opilci, žebráci, nevěstky a Josef Čapek

Praha - Sociální motivy v tvorbě Josefa Čapka jsou námětem výstavy v pražském centru Galerie Středočeského kraje (GASK). Představuje kresby a grafiky, na kterých se známý malíř věnuje lidem z okraje společnosti, opilcům, žebrákům a nevěstkám. Na výstavě „Zpěv z temného kouta“ je k vidění 160 děl.

Práce pocházejí z let 1916 až 1926, kdy i na Čapka dolehla existenciální tíseň první světové války a napětí, které vzniklo z ekonomických krizí a nezaměstnanosti doprovázející poválečné období. Autorem výstavy je Richard Drury, který se podle svých slov Čapkem zabývá 15 let.

Přemýšlet s obrovským soucitem

„Celou dobu jsem přemýšlel, v čem je jeho trvalá a aktuální hodnota. Ač je formálně spojován s avantgardou, je to především humanista, člověk, který s obrovským soucitem přemýšlí nad osudem druhého člověka. Dlouho jsem chtěl udělat výstavu, která představí sociální motivy v jeho díle,“ řekl kurátor. Drury zve diváky i na komentované prohlídky.

Spisovatel Karel Čapek o kresbách svého bratra prohlásil, že skutečný žebrák není stvořen z vrásek a hadrů, ale z bolesti, trpělivosti, čekání a pokory. Podle autorů výstavy lze slyšet zpěv z temného kouta i v současné době. „Vystavená díla mají hodně co říct dnešnímu člověku. Žijeme přeci v době existenční nejistoty, finanční krize, takže ta společenská situace se opakuje,“ uvažuje Drury.

Úplně jiný Čapek

Expozice sleduje motivy z okraje společnosti, které Čapek sám prožíval jakožto mladší autor řešící existenční problémy. „Je to úplně jiný Čapek, než ho diváci znají z velkých výstav,“ tvrdí kurátorka Adriana Primusová. Výstava se otevírá symbolicky v době adventu, který je i dobou zvýrazněného soucitu s těmi, kteří trpí a strádají.

Josef Čapek (1887 až 1945) patřil ke generaci, která se narodila v 80. letech 19. století a zasloužila se o avantgardní umělecký a literární vývoj v období před první světovou válkou a během ní. I když je Čapkovo jméno dnes spojováno především s fenoménem českého kubismu, jeho tvůrčí činnost měla mnohem širší dosah.

Dílo Josefa Čapka charakterizuje princip hledání pravdy, který vkládal do každého svého projevu a naplňoval ho přesvědčením, že lidstvo představuje eticky nerozdělitelný a rovnoprávný celek, uvádí kurátor. Výstava obsahuje 160 kreseb a grafik a dva obrazy, na nichž Čapek zachytil žebráky, žebračky, nevěstky, pijáky a chudé lidi obecně. Kresby sice často sloužily jako příprava na obrazy, ale podle Druryho nejsou nikterak méněcennými díly.

Mnohé jsou velmi drobné - Čapek byl schopen těžký lidský úděl vyjádřit na formátu jen o málo větším, než je poštovní známka. Sám pak tyto drobné kresbičky sestavoval do souborů a lepil je na karton, který signoval. Na výstavě je tak možné pozorovat, jak jediný motiv opakovaně znovu uchopoval a zpracovával.

Zpěv z temného kouta / GASK v GATE / Husova ulice 21, Praha / od 12. prosince 2012 do 3. března 2013 / Komentované prohlídky s autorem výstavy Richardem Drurym ve čtvrtky 27/12/2012, 17/1/2013, 21/2/2013 vždy od 17:00