Tři knižní tipy Radky Denemarkové

Agneša Kalinová napsala knihu „Mojich 7 životov“. Dramatická esence nejen kontroverzních dějů na Slovensku a v Čechách, včetně holocaustu a věznění v normalizačních sedmdesátých letech až po život v emigraci. Kniha Brigitte Hamannové Hitlerův ušlechtilý Žid zpracovává příběh židovského lékaře Eduarda Blocha, který léčil Hitlerovu matku i malého a neduživého Adolfa. René Petráš v publikaci Cizinci ve vlastní zemi podává přehled dávných kořenů současných evropských půtek, které bez vysvětlující exkurze do historie pomalu přestávají být srozumitelné. Týká se to nejen napětí na Balkáně, ale třeba i irské otázky, maďarské menšiny, komplikovaného problému národností ve Španělsku či ruské „menšiny“ po rozpadu Sovětského svazu.