Přednáškový „manuál“ UK k volbě prezidenta: Debata o přímé volbě

Historicky první přímá volba českého prezidenta je za dveřmi. Chcete vědět víc? Univerzita Karlova připravila nestranný a kvalifikovaný přednáškový „manuál“ pro vaši lepší orientaci. Cyklus Jak se stát prezidentem uzavřel 10. ledna příspěvek Jana Kysely Debata o přímé volbě hlavy státu v českém veřejném prostoru. Přednášku jste mohli sledovat v přímém přenosu na webu ČT24, záznam najdete v tomto článku.

Co je cyklus Jak se stát prezidentem? Tři přednášky, organizované Univerzitou Karlovou, v nichž se tři odborníci věnují z různých úhlů pohledu historicky první přímé volbě hlavy našeho státu. Jan Kysela se zaměří na témata nejaktuálnější, v čele s okolnostmi vzniku a projednávání návrhu novely ústavy a možnými dopady změn na náš ústavní systém.

doc. JUDr. JAN KYSELA, Ph.D. (* 1974) absolvoval v roce 1998 Právnickou fakultu UK a od té doby zde učí politologii, státovědu a částečně též ústavní právo; t. č. je zde vedoucím katedry politologie a sociologie. Od roku 1998 je tajemníkem Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury. Je autorem knih o dvoukomorových parlamentech, právu na odpor či o delegaci a substituci zákonodárné moci, spoluautorem komentářů k Ústavě ČR a k Listině základních práv a svobod.

Kdy a kde: Univerzita Karlova, Modrá posluchárna Karolina, vchod z Celetné 20; vždy od 18:00; vstup volný.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, včetně předchozích z cyklu Jak se stát prezidentem, najdete na následujícím odkazu: