České stavitelství hledá kreativní řešení

Praha - Uplynulý rok byl v českém stavitelství průlomový. Podle statistiky České komory architektů bylo vypsáno nejvíc architektonických soutěží v historii České republiky. Díky ekonomické krizi ubývá novostaveb, ale přibývá rekonstrukcí. Jako vlajková loď může sloužit konverze ostravského plynojemu na multifunkční sál v areálu Vítkovických železáren architekta Josefa Pleskota. Podle odborníků je to jednoznačně nejzásadnější projekt uplynulého roku a taky nejambicióznější architektonické dílo posledních dvaceti let.

Adam Gebrian, teoretik architektury tvrdí, že takový přístup je mnohem optimističtější vize než stavění na zelené louce, ukrajování zemědělské půdy a rozšiřování měst. Česká města často ukrývají stovky budov a technických areálů, které nevyužité chátrají. A právě v rekonstrukcích a nových využitích vidí architekti budoucnost. Například za obnovu Bastionu u Božích muk s výhledem na Prahu získali loni jeho tvůrci národní cenu za architekturu – Grand Prix. „Je to opravdu minimální prostorové a především minimálně detailní řešení,“ upozornila na kvality projektu architektka Pavla Melková.

V době ekonomické krize se staví méně. O to více investoři hledají nekonvenční projekty. A právě to vytváří živnou půdu pro architektonické soutěže. V této souvislosti předseda České komory architektů Josef Panna podtrhuje: „Dělá se méně projektů, ale lidé jsou angažovanější.“ Ovšem historik architektury Zdeněk Lukeš oponuje: „Ty soutěže byly většinou na drobnější úpravy v historických centrech měst, ale nějaké zásadní architektonické soutěže tady neproběhly.“

Video Reportáž Evy Spáčilové
video

Reportáž Evy Spáčilové