Plzeň 2015 přichází o část peněz

Plzeň - Bavorské projekty, které měly být navázány na Plzeň jako Evropské hlavní město kultury pro rok 2015, jsou ohroženy. Projekt Regio 2015, jenž by realizaci řady německých příspěvků umožnil, neuspěl s žádostí o dotaci. Podle hejtmanova náměstka Ivo Grünera (ČSSD) byl problém na bavorské straně, z toho důvodu je projekt, na němž se podílí přeshraniční kulturní Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee i obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, pozastaven.

„Z projektu, jenž by měl pomáhat evropskému hlavnímu městu kultury, by si Schönsee hradilo svůj chod. Proto ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo, že to nelze podpořit. Bylo by to duplicitní finanční krytí provozu centra, jež už je kryté z jiného projektu,“ vysvětlil Grüner. Podle něj je nyní na německé straně, zda projekt přepracuje a vyloučí z rozpočtu personální náklady na pracovníky centra.

Centrum Bavaria Bohemia na projektu spolupracuje se společností Plzeň 2015, jež připravuje město na klíčový rok. Pozastavením projektu tak o peníze přichází i Plzeň, neboť i ona v něm měla zahrnutou částku na svou „českou část“. Předkladatelé na realizaci příspěvků chtěli z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 sumu 889 700 eur (přes 22 milionů korun). Program Cíl 3 nemá dotovat trvalé instituce, ale projekty.

Podle Václava Vrbíka z Centra Bavaria Bohemia, jenž s projektem pomáhá, se v únoru uskuteční schůzka v Schönsee, na níž by se mělo o důvodech pozastavení jednat. Vrbík potvrdil, že projekt zahrnuje i výdaje na personál centra, jež vše připravuje.

Centrum Bavaria Bohemia podporuje Plzeň jako město kultury dlouhodobě. Například už v rámci svého projektu Impulz 2015 shromáždilo nápady německých subjektů, a vytvořilo tak databanku více než 100 možných příspěvků v hodnotě kolem tří milionů eur. Mezi největší z nich patří Vlak za kulturou, kdy by v roce 2015 měl být k vlaku v úseku Řezno–Plzeň, připojen vagon nabízející kulturu.

„Regio 2015 měl navazovat na Impulz 2015,“ dodal Vrbík. Podle něj mají německé subjekty velký zájem podporovat Plzeň pro rok 2015. Ještě jako část zahrnutá do projektu Impulz 2015 tak nyní například startuje takzvaná Akce 365 - Denně jedno poselství pro Plzeň 2015, kdy se po celý letošní rok budou bavorské osobnosti vyjadřovat na úvodní stránce portálu. Od pátku 18. ledna se navíc citáty objeví na fasádě Staré radnice v Řezně.

V programu Plzně jako Evropského hlavního města kultury by mělo být kolem tisíce programových bodů, přičemž hlavních projektů je sto. K nim patří také 16 top projektů z Bavorska.