Demeterová odhaluje duši Beethovena skrze housle a melodrama

Praha - V pražském kostele sv. Vavřince v Hellichově ulici představila houslistka Gabriela Demeterová svůj nový projekt věnovaný Ludwigu van Beethovenovi. Program s názvem Beethoven - hudba a duše génia provází zájemce nejen jeho houslovými sonátami, ale otevírá také tajemství dochované Beethovenovy korespondence. Na projektu spolupracují herec Marian Roden a klavírista Luděk Šabaka.

Beethovenovy dopisy jsou stále předmětem zájmu jeho obdivovatelů i hudebních badatelů. Přestože se geniální skladatel vyjádřil, že by „raději napsal 10 000 not než jedno písmeno“, napsal údajně téměř 10 000 dopisů. Z nich se zachovala přibližně třetina.

Projekt „Ludwig van Beethoven – Hudba a duše génia“ chce přiblížit českému obecenstvu v netradičním pojetí jednoho z největších gigantů světové klasické hudby. Diváci mají možnost nejenom slyšet jeho slavné sonáty pro housle a klavír, ale také se trochu dotknout mistrovy duše a umělce si tak zařadit do jakéhosi lidského rozměru. Nezanedbatelné souvislosti vycházejí z dochované soukromé korespondence, jejíž obsah interpretuje zasvěceným způsobem herec Marian Roden, kterého Gabriela Demeterová přizvala exkluzivně ke spolupráci právě v rámci tohoto cyklu houslových recitálů. Slavné houslové sonáty se tak stávají melodramem, který poodhalí pravou tvář L. v. Beethovena.

Gabriela Demeterová po projektech, které v minulosti prezentovaly hudbu W. A. Mozarta, H. I. F. Bibera, či nyní vydané CD s kompletní nahrávkou cyklu Opella Ecclesiastica českého barokního skladatele J. A. Plánického, přichází s hudbou, která se dotýká klasicismu a předznamenává romantismus. Klavírními partnery v rámci recitálů, na kterých zní i slavná Beethovenova Kreutzerova sonáta, jí jsou Luděk Šabaka a Nora Škuta.

  • Ludwig van Beethoven – Hudba a duše génia / Gabriela Demeterová
    Ludwig van Beethoven – Hudba a duše génia / Gabriela Demeterová zdroj: ČT24
  • Ludwig van Beethoven – Hudba a duše génia / Marian Roden
    Ludwig van Beethoven – Hudba a duše génia / Marian Roden zdroj: ČT24

Jednačtyřicetiletá houslistka a violistka, sólistka světových orchestrů, první česká finalistka a absolutní vítězka Mezinárodní houslové soutěže Yehudi Menuhina v Anglii Demeterová je členkou umělecké rady Akademie múzických umění v Praze. Držitelka ocenění Žena roku 2005 v soutěži časopisu Prague Leaders Magazine koncertuje v Evropě, USA, Jižní Americe i Japonsku. Spolupracuje s významnými tělesy a dirigenty po celém světě.

Demeterová hraje na housle z dílny italského mistra Giuseppa Roccy z roku 1855 a Kašpara Strnada z roku 1795. Má také možnost používat housle Princ Oranžský italského mistra Giuseppa Antonia Guarneriho del Gesu z poloviny 18. století, které jí zapůjčuje státní sbírka nástrojů Národního muzea v Praze.