Bylo nás jedenáct - výstavní zpráva o ateliéru Mariana Karla

Zážitek, který opravdu graduje. Vydáte se moderním průmyslovým městem, z nádraží vás vede hlavní městská osa úspěšnou výstavbou konce let šedesátých, pak musíte přežít několik skvrnek současnosti, abyste vychutnali počátek dvacátého století s plasticitou kvalitního art deca i neohistorismu. Historická brána vás vpustí na kouzelné Pernštýnské náměstí, kde zcela zklidnění, bez vzruchu současného tržního světa bohatého Polabí, ještě před zámeckými zahradami oceníte opravdu čarovný harmonický předhradní prostor, nádherně a logicky česky nazvaný Příhrádek. Tam, v čerstvě zrekonstruovaných drobných klenutých prostorách, čeká opravdová třešnička na dortu – Galerie města Pardubic s novou významnou výstavní prezentací.

Ještě na venkovní ploše upozorní kolemjdoucí objekt Mariana Karla (a také provokativní text Jana Fabiána), že se uvnitř odehrává něco neobyčejného. Ano, emeritní profesor pražské VŠUP, jinak pardubický rodák, zde poprvé (kupodivu) vystavuje ve svém rodišti. Je obklopen absolventy svého ateliéru Sklo v architektuře (později přeladěném na Prostorovou tvorbu) a dává možnost nahlédnout do jednoho z nejpozoruhodnějších projektů své doby.

Marian Karel soustředil ve svém ateliéru výjimečně svobodné tvůrce, kteří navíc postupně opouštěli původní sklářskou orientaci a pod laskavým a chápajícím vedením svého pedagoga rozvíjeli svůj velmi originální svobodný vztah k tvorbě i materiálu. Jedenáct absolventů na této výstavě tak svými díly, realizovanými a umístěnými zcela svobodně bez uctivého ohledu na komorní rozměry čtyř sálků, představuje ducha jednoho z nejzajímavějších výtvarných školních ateliérů českých výtvarných škol konce dvacátého a počátku jednadvacátého století. Spolu s kurátorem se soustředili na díla, která bez ohledu na rozměr co nejvíce odpovídají jejich naturelu, směřování a tvůrčímu výrazu.

 • Jan Fabián / Řešení, které jsem se nepokusil prosadit
  Jan Fabián / Řešení, které jsem se nepokusil prosadit zdroj: Markéta Kinterová
 • Marian Karel / Konkávní/Konvexní
  Marian Karel / Konkávní/Konvexní zdroj: Markéta Kinterová

Karlovy práce naleznete bez obtíží – všechny uctívají sklo a jeho možná divákem nečekané vlastnosti. Navíc, jak je u Mariana Karla zvykem, dodávají celé expozici lehkost, propojují ji, završují a potvrzují i správný humor. Samozřejmě, že celé prezentaci dominují díla robustní – od nečekaně vtipné okenní skládačky Hynka Vacka přes elegantně zakřivenou sololitovou prolézačku Martina Daška po Zdvořákovu skladovou, ušlechtilou zavěšenou instalaci v zadním sále. K robustním dílům se hlásí i již zmíněný nápis Jana Fabiána před čelní stěnou galerie anebo připomínka jeho chodícího domku na vloženém videozáznamu.

Na straně druhé vnímavý divák ocení i práce zjevně křehké – jsou jimi například šplhající postava či netopýr Petra Stanického, zajímavé akrylové obrazy Aleše Jírovce, japonsky dokonalé miniatury Tetse Ohnariho nebo vtipné listování stěnou Petry Kučmašové Jackmannové. Svá politická témata zde nenápadně připomíná buditel Lukáš Machalický, nepřehlédnutelná jsou díla Olgy Pětivoké či Jaroslava Prokeše.

 • Jan Zdvořák / site specific instalace, kterou můžete rozhýbat
  Jan Zdvořák / site specific instalace, kterou můžete rozhýbat zdroj: Markéta Kinterová
 • Dřevěná instalace Martina Daška, "jíž se můžete pokusit procházet a zakusit prostorovou labilitu"
  Dřevěná instalace Martina Daška, „jíž se můžete pokusit procházet a zakusit prostorovou labilitu“ zdroj: Markéta Kinterová

Celek je zprávou o svobodě názorové, materiálové i tvůrčí, o přátelství i souhře v rámci ateliéru. Je současně nečekanou informací o současné vývojové fázi tvorby zdánlivě náhodně vybraných mladých autorů přímo na startu jejich profesionální dráhy. Výstava ale hlavně potvrzuje kvalitu práce bývalého ateliéru, vzdává hold Karlovu působení na škole a šťastně obohacuje výstavní nabídku Pardubic, tohoto výrazného českého moderního města. Lze si přát, aby tato galerie i její tým dále mohl pokračovat ve svém výstavním programu, neohrožováném i zde přítomnými konzervativními tendencemi (viz nedávné uzavření Galerie Mázhaus).

 • Petra Kučmašová Jackmannová / instalace Bez názvu," kterou musíte najít jako hádanku"
  Petra Kučmašová Jackmannová / instalace Bez názvu,„ kterou musíte najít jako hádanku“ zdroj: Markéta Kinterová
 • Hynek Vacek / skleněná instalace Vindous Houm Edišn ze starých okenních rámů
  Hynek Vacek / skleněná instalace Vindous Houm Edišn ze starých okenních rámů zdroj: Markéta Kinterová

JEDENÁCT - výstava absolventi ateliéru Sklo v architektuře (Prostrová tvorba) Mariana Karla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Kdy a kde: Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice - Staré Město; otevřeno úterý–neděle 10:00–18:00, výstava potrvá do 27. 2. 2013.