Scénograf Svoboda se dočkal vlastní monografie

Praha – Spisovatelka Helena Albertová poprvé představila svou publikaci Josef Svoboda  - scénograf. Souhrnně v ní zpracovala dílo tohoto osobitého umělce, na jehož kontě je přes sedm stovek návrhů k inscenacím doma i ve světě. Jde přitom o Svobodovu první monografii, ačkoliv už posmrtnou.

Monografie scénografa a architekta Josefa Svobody sleduje jeho život a dílo až do smrti v roce 2002. Autorka mapuje jeho kroky už od prvních amatérských pokusů v rodné Čáslavi až po poslední inscenaci, jež se odehrála právě v roce, kdy zemřel.

Josef Svoboda …

… patří díky své divadelní tvorbě a technologickým inovacím mezi významné scénografy druhé poloviny minulého století. Výrazně se zasloužil o renomé oboru a přispěl také k založení výstavy světových měřítek Pražského quadriennale. Dokázal vychovat silnou generaci domácích následovníků i scénografy na školách a univerzitách v zahraničí.


Albertová neopomenula ani významné období jeho práce ve Velké opeře v Praze, přechod do Národního divadla, období socialistického realismu nebo významnou éru v Národním divadle s režiséry Bohumilem Hrdličkou, Alfrédem Radokem, Otomarem Krejčou, Jaromírem Pleskotem a Miroslavem Macháčkem, v opeře především s Václavem Kašlíkem. 

Helena Albertová: Josef Svoboda - scénograf
Zdroj: Kosmas

Kniha hovoří také o Svobodových světových úspěších a osudech scény Laterna magika. Ta totiž ovlivnila jeho vstup na operní a baletní scénu. Spisovatelka se sice věnuje jeho práci s významnými světovými činoherními režiséry, připomíná ho však i jako architekta, přestože žádný z jeho projektů divadelních budov nikdy nebyl realizován. Šlo přitom údajně o jeden ze scénografových životních snů.

Čtenáři se mohou těšit také na stovky fotografií, které vedle pracovních áznamů zahrnují také osobní snímky. Knihu doprovází DVD s filmem Divadlo Svoboda, jenž zrežíroval umělcův vnuk Jakub Hejna.

Video Události, komentáře: Josef Svoboda – Scénograf
video

Události, komentáře: Josef Svoboda – Scénograf