Přednáška UK na webu: Amnestie z pohledu teologie a historie

Nezávisle a nepoliticky na žhavé politické téma zní podtitul dalšího cyklu přednášek, které z Univerzity Karlovy zprostředkoval web ČT24 v přímém přenosu. Po tři pondělní večery odborníci z UK zkoumali z různých úhlů pohledu aktuální téma amnestie. 4. února cyklus uzavřela dvojpřednáška teologa Pavla Hoška a historika Jana Rychlíka. Záznam obou je možné přehrát v tomto článku.

Anotace: Teolog Pavel Hošek svou přednášku, nazvanou Trest, vina a odpuštění z hlediska biblické víry a tradice, pojímá jako úvahu nad spravedlivým trestem za provinění, možnostmi a podmínkami prominutí trestu a odpuštěni viny, jak se s nimi setkáváme v křesťanské a církevní tradici. Zaměření příspěvku historika Jana Rychlíka je zcela jasně definováno už názvem: Princip udělování amnestie a abolice v Rakousku-Uhersku a v Československu.

Doc. PAVEL HOŠEK, Th.D., je vedoucím katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se vztahem teologie a vědy o náboženství a předpoklady mezináboženského dialogu a mezináboženské spolupráce. Je autorem knih C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Cesta ke kořenům: odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé (2010), Židovská teologie křesťanství (2011) a A bohové se vracejí (2012).

Prof. PhDr. JAN RYCHLÍK, DrSc., byl v roce 2003 na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy jmenován prezidentem ČR řádným profesorem pro obor českých dějin. Zabývá se politickými, hospodářskými a sociálními dějinami střední a východní Evropy a Balkánu. Od roku 1992 je zaměstnán v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd České republiky. Současně od roku 1998 působí na Filozofické fakultě UK, kde přednáší české a slovenské dějiny, a od roku 2011 také na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, kde přednáší české a světové dějiny 19. a 20. století.

Kdy a kde: Univerzita Karlova, Modrá posluchárna Karolina, vchod z Celetné 20; vždy od 18:00; vstup volný.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, včetně těch z cyklu Amnestie, najdete na následujícím odkazu: