Mecenášský klub ND ctí tradici a vlastenectví

Praha - Mecenášský klub Národního divadla slaví 4. února třetí narozeniny. První scéně daroval minulý rok skoro jeden a půl milionu korun. Vedení divadla si od klubu slibuje, že i touto cestou by se mohlo v budoucnu snižovat rozpočtové napětí.

Při slavnostním večeru byly nejen předány šeky na projekty uměleckých souborů či na investice mimoumělecké, které vybral Výbor Mecenášského klubu ND a které budou podpořeny z mecenášských darů získaných v roce 2012, ale účastníci také zhlédli představení Troilus a Kressida v režii Davida Radoka i premiéru televizního dokumentu Tomáše Polenského a Viktora Portela Radokova Trojská válka. Studenti FAMU časosběrnou metodou mapovali přípravy divadelní inscenace. Film vznikl v koprodukci s Českou televizí a byl financován právě Mecenášským klubem ND. Snímek bude na DVD v prodeji od března.

Za tři roky existence klub spojil přes stovku milovníků divadla. České první scéně věnovali minulý rok 1,4 milionu korun. Díky těmto darům se započalo například s restaurátorskými pracemi na lunetách Mikoláše Alše, dále je počítáno s výrobou nových ozdobných zlacených lišt v hledišti Stavovského divadla nebo se počítá s podporou premiéry inscenace Laterny magiky Antikódy, jež převede do multimediální performance stejnojmennou sbírku vizuální poezie Václava Havla, věnovanou Jiřímu Kolářovi, dále budou vyčleněny finance na pořízení profesionálních fotoportrétů umělců z činohry a opery či na výrobu propagačního spotu baletního souboru.

Video Mecenášský klub ND slaví třetí narozeniny
video

Mecenášský klub ND slaví třetí narozeniny

Členové klubu mají za své dary benefity včetně možnosti setkávat se s umělci. Jsou úměrné výši podpory - 1 500, 10 000, 50 000 a 250 000 korun ročně. „Zlatí mecenáši“ mají například zdarma vstupenky na všechny premiéry, zahajovací koncert sezony či na hostování zahraničních souborů.

Titul Zlatá mecenáška Národního divadla drží Dadja Altenburg-Kohlová, která v roce 2010 darovala půl milionu korun na projekty baletního souboru. Rok předtím financovala opravu Hynaisovy opony s rozpočtem jednoho milionu a v roce 2008 věnovala sto let staré housle z dílny významného maďarského výrobce Mihályho Reményiho. V předchozích letech podpořila inscenaci Mozartova Dona Giovanniho, Dobře placenou procházku v režii Miloše Formana a balet Causa Carmen.

Ve spolupráci s mecenášským klubem se také nyní v barrandovských ateliérech digitalizuje filmový pás se záznamem představení Laterny magiky Kouzelný cirkus, který inscenaci umožní novou budoucnost. V novém se představí 4. dubna.