Řeřavý úběl: Vítěz Chalupeckého Houdek ohledává kruh

Praha - Nové díla Vladimíra Houdka, aktuálního laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého, vystavuje pod názvem Řeřavý úběl galerie Polansky. Leitmotivem Houdkovy práce nadále zůstává kruh, který autor urputně zkoumá především za použití kombinace malby a koláže a redukované barevnosti.

Osmadvacetiletý Houdek pochází z Nového Města na Moravě, studuje AVU v Praze v ateliéru Vladimíra Skrepla. V roce 2010 získal Cenu kritiky za mladou malbu. Na začátku své kariéry se Houdek soustředil na expresivní narativní malby, postupně ale v jeho díle začaly dominovat stále větší monochromní plochy.

Před několika lety zredukoval malířskou paletu prakticky pouze na odstíny šedi a přiklonil se k jazyku geometrie. „Navzdory zúženému výrazovému poli nacházíme v jeho obrazech bohatou strukturu odkazů k modernismu, ke konstruktivistické strohosti, k dadaistické absurdnosti, k poetistické vřelosti, k surrealistickému ohledávání snových krajin,“ říká k výstavě kurátor Jan Zálešák.

Přes odkazy k historii ale podle něj Houdek je stále spojen se současným uměním. V jeho tvorbě se podle kurátora hroutí „uměle navršená bariéra“ mezi konceptuálním uměním a současnou malbou.

„Houdek patří ke generaci umělců, kteří pokračují ve zkoumání nejednoznačného a často problematického dědictví modernismu. Uvědomujeme si možnou dvojznačnost této pozice, avšak považujeme za podstatné, že i nadále napomáhá tvorbě nových formálních řešení.“ Předseda poroty Ceny Jindřicha Chalupeckého Christian Rattemeyer


Expozice Řeřavý úběl potrvá do 23. března, galerie Polansky (Štefánikova 43a, Praha - Smíchov) má otevřeno od středy do soboty od 14:00 do 19:00.

Portrét Vladimíra Houdka sledujte zde:

Video Portrét: Vladimír Houdek
video

Portrét: Vladimír Houdek