Brázda v Lidské komedii

Praha - Pavel Brázda, představitel hominismu, výtvarného směru, který sám založil, vystavuje v pražském Obecním domě. Výstava nazvaná Lidská komedie završuje Brázdův stejnojmenný mnohaletý obrazový cyklus.

Božská komedie byla Dantovou výpovědí o světě, stejně jako Balzacova Lidská komedie. Podobnou výpovědí je i cyklus Pavla Brázdy (*1926), který sám autor označuje za román v obrazech. Začíná narozením a mládím a přechází do dramatičtějších a existenciálních poloh - ke stáří a smrti.

Formálně je Brázda v cyklu věrný hominismu, výtvarnému směru, který spolu s Jaroslavem Dreslerem založil v roce 1943. „Šlo mi o to, aby to bylo umění o lidech a pro lidi, tzn., že přebíralo tradice moderního umění, přitom se ovšem distancovalo jak od vyumělkovanosti, přílišného formalismu, tak od přílišné exkluzivnosti surrealismu. Šlo mi o to, aby to bylo výtvarné umění prosté, srozumitelné a promlouvalo i k většímu okruhu zájemců,“ popsal hominismus Brázda.

Navzdory originalitě a v mnohých polohách svého díla i jistému průkopnictví byl dlouho výtvarníkem téměř neznámým. Ignorovala ho nejen oficiální, ale i neoficiální výtvarná scéna. Satisfakcí pro něj byla restrospektiva, kterou mu u příležitosti osmdesátých narozenin uspořádala na přelomu let 2006 a 2007 Národní galerie. V jejích sbírkách je také několik Brázdových děl.

Video Výstava malíře Pavla Brázdy
video

Výstava malíře Pavla Brázdy

Do Obecního domu mohou zájemci na Lidskou komedii Pavla Brázdy zajít od 12. února do 19. března. Po stejnou dobu zde bude také otevřena výstava, která předtavuje malíře Zdeňka Buriana -  nikoli jako autora výtvarných rekonstrukcí pravěkých tvorů, ale jako ilustrátora mnoha dobrodružných knižních příběhů. Kolekce Burianových děl nabízí přes sto černobílých kvaší a olejů na papíře.