Autoatlas Ukrajiny aneb Z náplavky přes hospodu až do MeetFactory

Praha - Smíchovské MeetFactory dnes večer uvede premiéru inscenace Autoatlas Ukrajiny, která vychází z povídkové tvorby současných ukrajinských autorů. Tzv. site-specific inscenace se bude odehrávat na obou březích Vltavy, ve veřejnosti nepřístupném smíchovském přístavu, v hospodě a až nakonec v prostorách mezinárodního uměleckého centra MeetFactory. Pražské premiéry se zúčastní i sami autoři povídek Oksana Zabužková a Juryj Vynnyčuk, podle jejichž knih hra vznikla.

Text této letní inscenace, kterou divadlo MeetFactory uvádí v letních měsících - červenci a srpnu, vychází z povídkové tvorby současných ukrajinských autorů Serhije Žadana (Big Mac), Oksany Zabužko (Polní výzkum ukrajinského sexu a Sestro, sestro) a Juryje Vynnyčuka (Chachacha). Autoři reflektují každý svým osobitým postmoderním stylem paradoxy východní postindustriální společnosti a jejich poutavé, většinou kratičké příběhy, se často odehrávají na cestě.

Tzv. site-specific inscenace je navržená pro konkrétní specifický prostor. Její alternativní provedení je proto jedinečné a ve stejné podobě znovu neopakovatelné.


Autoatlas Ukrajiny (titul jedné z povídek Serhije Žadana) volně navazuje na současnou výstavu Galerie MeetFactory, jež nese název Cesta. Ta zpracovává téma pohybu v současném umění, ale také pnutí mezi místem vzniku a místem prezentace, prostorem „uvnitř“ a prostorem „venku“. Závěrečná část inscenace se odehraje právě v prostorách této expozice.

  • „Mrtvé objekty mají jednu velkou výhodu. Zemřely, a neopakují se tedy. - Cesta má taky jednu velkou výhodu. Můžeš ji vždycky projet ještě jednou.“ (úryvek z povídky Serhije Žadana)

Představení začne na náplavce pravého břehu Vltavy u (A)VOID Floating Gallery, odkud diváci spolu s herci poplují na dvanáctimístných pramicích do míst smíchovského přístavu mezi hausbóty na protějším břehu. Tam se odehraje jedna ze scén a poté se opět po vodě přemístí k Lihovaru. Na letní scéně baru U Veselé kozy, který nedávno po vyhoření obnovil svou činnost a stal se z hospody čtvrté kategorie místem pořádání různých výstav a koncertů, proběhne další scéna. Inscenace pak vyvrcholí v uměleckém centru MeetFactory, na dvorku u Letního kina, v divadelním sále i v galerii.

Premiéra inscenace:

  • 3. července ve 20:00 hodin

Reprízy inscenace:

  • 4. července
  • 5. července
  • 24. července
  • 31. července
  • 14. srpna
  • 21. srpna

Diskuse s autory:

  • 4. července od 16:00 hodin v Divadle MeetFactory (vstup volný)

Video ze zkoušky

Serhij Žadan (*1974) patří mezi nejpřekládanější autory současné generace. Jeho tvorba se vyznačuje básnickým stylem, často reflektuje punkovou subkulturu. Zejména v povídkové knize Big Mac (2003, česky 2011), kterou napsal během stáže ve Vídni, pracuje s motivy cesty a bohémského života mladých intelektuálů. Autor trvale žijící ve východoukrajinském Charkově působí také jako performer a režisér.

Oksana Zabužková (*1960) je nejznámější a nejpřekládanější ukrajinská spisovatelka. V českém překladu u nás vyšly knihy Polní průzkum ukrajinského sexu, Sestro, sestro a Muzeum opuštěných tajemství. Poslední román, jehož tématem je ukrajinská historie 20. století a zejména fenomén ukrajinských povstaleckých armád, se v německy mluvících zemích dočkal několika vydání. O Oksaně Zabužkové se mluví jako o možné adeptce na světové literární ceny. Koncem loňského roku obdržela v polské Wroclawi středoevropskou cenu Angelus.

Jurij Vynnyčuk (*1952) se hlásí ke kroužku takzvaných žlobistů sdružujících spisovatele, výtvarné umělce a hudebníky, kteří pracují s fenoménem „ukrajinského nevkusu“. Ve svých knihách svou rodnou zem nikterak nešetří. Patetické a tragické momenty národní identity jako například hladomor cynickým způsobem hypertrofuje do kanibalismu v blázinci Kulparkiv. Ten je metaforou ukrajinského zmatku, korupce, oligarchie, nevzdělanosti, opilství, zbytků komunistické ideologie i sklonů ke kriminálnímu jednání všeho druhu.