Morava ve Vídni: Stavby, lidé, cesty

Galerie ve významné vídeňské výškové stavbě, příznačně nazvané Ringturm, se již po osmatřicáté věnuje architektuře. Poněkud sporná a strohá stavba, vybudovaná v letech 1953 až 1955 podle návrhu Ericha Boltensteina, tak trošku Vídni vadí. Ta se snaží jejích třiadvacet pater, čili nejvyšší stavbu na okružní třídě Ring, momentálně skrývat pod obří výtvarná díla přes celou fasádu, která jsou v noci dobře osvětlena a vytváří tak zajímavou uměleckou dominantu.

V přízemí budovy, která je obhospodařována zejména společností Vienna Insurance Group, pod jejíž křídla patří také nám známá Kooperativa či ČPP nebo Pojišťovna české spořitelny, se nachází středně velká galerie, věnující se architektuře či urbanistice nebo návazným tématům. Hlavním kurátorem je současný profesor ve švýcarském městě Mendrisiu Adolph Stiller. Ten vystudoval architektonické školy ve Vídni a Paříži, absolvoval výzkumné pobyty v Ženevě, Paříži, Miláně, Curychu. Vytvořil zajímavou dramaturgickou řadu, takže návštěvníci této galerie zhlédli v posledních letech výstavy o Le Corbusierovi, Theofilu Hansenovi, vile Tugendhat, Josipu Plečnikovi, Bohuslavu Fuchsovi či o architektuře Slovinska, Bělehradu nebo Ukrajiny. Na řadě těchto výstav spolupracoval i brněnský architekt a teoretik Jan Sapák.

A právě tento tým připravil současnou výstavu, otevřenou koncem července, věnovanou převážně historické tváři moravských měst, jejich urbanistické koncepci, historii i jednotlivým zajímavým a cenným stavbám.

Vila Kovařík
Zdroj: Vienna Insurance Group

Výstava samotná je poměrně klasicky řešena soubory fotografií, plánů a textů, týkajícími se celé řady měst, z nichž o některých se veřejnost běžně nedozvídá. Bohaté texty u zajímavých historicko-místopisných informací doprovázejí pečlivě každé vybrané město. Převážná řada fotografií byla zhotovena v dokonalém technickém provedení právě kurátorem Stillerem, prakticky každé místo je navíc kromě současných či historických plánů dokumentováno také zapůjčenými černobílými fotografiemi, převážně z majetku českých památkářských institucí. Pro mnohé návštěvníky (a návštěvnost v této galerii je tradičně vysoká) bude existence řady menších (těm je výstava cíleně věnována), velmi zachovalých a pečlivě udržovaných měst a míst určitě překvapením. Však také kdo prezentuje místa jako například Šumperk, Boskovice, Příbor, Rožnov, Dolní Kounice, Brtnice nebo Tišnov?

Naprosto neutrální prezentace postrádá jakýkoliv náznak nacionálních podtextů či spojení. Vídeňané se tak mohou dívat na bývalé území Rakouska s upřímným zájmem, přičemž fotodokumentace, provedená rakouskými fotografy, hovoří o velmi dobrém stavebním stavu budov či celých měst. Autoři výstavy zdůrazňují i v doprovodných publikacích kulturní i další vazby mezi dnes rozdělenými zeměmi. To činí v klidu, důstojně, doprovázejíce prezentaci kvalitními a důvěryhodnými informacemi. Morava se tak připomíná jako bohaté území bývalého soustátí s vysokou životní úrovní, architektonickou a řemeslnou kulturou a jasnou sounáležitostí s běžným denním životem svého jižního souseda.

Je jen škoda, že dobře vytištěná a zlomená publikace, vydaná k výstavě, neměla patrně dobrého korektora - na některých místech obsahuje nejen stylistické chyby, navíc i další drobná pochybení. To vše vznikalo patrně díky zpětnému překladu z němčiny do českého jazyka.

Výstava však vzbuzuje pocit hrdosti a zejména moravskému divákovi doplní určitě celou řadu dodnes takřka skrytých skutečností a informací.

Mähren / Bauten – Menschen – Wege, Ausstellungzetrum im Ringturm, Vídeň, Schottenring 30, otevřeno od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00 hodin. Výstava potrvá do 8. září 2014