Velká válka před sto lety: když se ženy vzmužily

Londýn - První světová válka obrátila staré pořádky vzhůru nohama - mimo jiné změnila postavení žen. Jejich zrovnoprávnění s muži přibližují v Londýně dvě výstavy. 

Národní portrétní galerie do 10. května 2015 se s heslem „činy místo slov“ vrací před těsný začátek války, kdy militantní sufražetky prosazovaly volební právo i pro ženy. Jít k volbám bylo britským ženám dovoleno v roce 1918, ale jen starším 30 let; stejného práva jako muži dosáhly voličky až o desetiletí později, kdy byla věková hranice snížena na 21 let.

Volit tedy ženy v Británii během první světové války ještě nemohly, pracovat ale ano. Londýnské dopravní muzeum se do 8. března příštího roku na výstavě s názvem Sbohem, Piccadilly zaměřuje na pracovní místa v dopravě, která během války začaly zastávat místo mužů ženy: od revizorů až po mechaniky londýnských autobusů.  

Navštivte webový speciál České televize věnovaný první světové válce.