Výstava v Domě umění hájí Důstojnost lidstva

Brno - Moderní díla z celé Evropy, která reflektují pošlapávání lidských práv v současném světě. Pět kurátorů sestavilo kolekci s názvem Důstojnost lidstva, která se představí v brněnském Domě umění. Putovní výstava už byla uvedena ve Vídni a Sarajevu. Do Brna se dostal vůbec nejširší výběr. Expozice je připomínkou 100. výročí začátku první světové války.

Zdroj: Dům umění města Brna Autor: Michaela Dvořáková

Místo historických exponátů moderní evropské umění od malby přes sochy a instalace až k videu a konceptuálním dílům. Putovní výstava Důstojnost lidstva má připomínat 100. výročí začátku první světové války. Vznikla ve spolupráci s partnery ve Vídni a Sarajevu, Brno je poslední zastávkou.

Mottem výstavy je báseň německého romantického básníka Friedricha Schillera Umělci. Autor v ní apeloval na společnost a vyzýval ji k zachování nepostradatelných hodnot pro smysluplný lidský život. Ukázalo se, že dávná básnická výzva je naléhavá i pro současné umělce. Pět kurátorů tedy mělo z čeho vybírat.

„Téma je v současné umělecké tvorbě nesmírně frekventované,“ řekla ředitelka Domu umění Terezie Petišková. Důstojnost lidstva však umělci nevztahují jen k válce a militarismu, ale také k ekonomickému vykořisťování, hladu a porušování lidských práv, která v mnoha zemích zůstávají jen na papíře.

Výstavu tvoří několik tematických okruhů. Část prací se přímo vyslovuje k první světové válce, jde třeba o malbu Jiřího Anderleho, který přenesl na plátno dávnou fotografii vojáka s nevěstou. Další náměty souvisejí s dětstvím a mládím, emigrací a bezdomovectvím, demonstracemi a protesty, manipulací a cynismem médií. Zaujme například objekt Deborah Senglové, jež zobrazila vlka v beránčím rouše.

Výstavu doprovází čtyřjazyčný katalog, který kromě kurátorského úvodu a informací o autorech a dílech obsahuje filosofické úvahy významných rakouských a českých myslitelů. Expozice v obou podlažích hlavní budovy Domu umění potrvá do 16. listopadu.