Vzácná smlouva Jiřího z Poděbrad vystavena - pouze čtyři dny

Praha - Česko si připomíná 550. výročí mírové mise krále Jiřího z Poděbrad. V Národním archivu na pražském Chodovci je při té příležitosti spolu s dalšími dokumenty vystaven také originál přelomové mírové smlouvy krále Jiřího s Francií z roku 1464. Na vzácnou listinu je možno se podívat pouze čtyři dny, tedy do pondělí 29. září.

Ústředním exponátem výstavy v Národním archivu je originál mírové smlouvy krále Jiřího z Poděbrad a francouzského krále Ludvíka XI. z 18. července 1464. Dokument starý 550 let je dokladem pozoruhodné snahy sjednotit evropské vladaře do mírového spolku. „V rámci tohoto evropského spolku by se konfliktní situace řešily mírovými prostředky,“ vysvětluje odborný správce fondu Archiv České koruny Denko Čumlivski.

„Projekt se nezdařil, ve své době byl značně utopistický, přesto Jiří z Poděbrad rozvinul v době své vlády velmi zkušenou a schopnou zahraniční politiku,“ doplňuje ředitelka Národního archivu Eva Drašarová. I další vystavené dokumenty svědčí o mimořádných diplomatických a politických schopnostech českého krále Jiřího (1420 až 1471).

Listina je stálou součástí Národního archivu a příští čtyři dny jsou výjimečnou příležitostí, kdy je možno ji spatřit. Nesmí být totiž příliš dlouho na denním světle. „Archivy z podstaty své existence nejsou určeny k tomu, aby své artefakty vystavovaly. Ty jsou velmi křehké a mají nároky na klimatické parametry,“ připomíná Eva Drašarová.

Výstava Jiří z Poděbrad, husitský král - přítel míru v archivním areálu na Praze 4 - Chodovci je otevřena od 26. do 29. září, vždy od 10:00 do 17:00. Vstup je volný.