Vzkřísit město uměním je samo umění

Favara (Sicílie) – Na jedné straně překvapující, na druhé však potěšující je fakt, že jeden člověk či malá skupinka lidí dokáže hodně. Opět jsem se o tom přesvědčila při návštěvě nevelkého, poměrně zchátralého sicilského města Favara. Místní notář Andrea Bartoli se před lety rozhodl, že své peníze investuje do něčeho smysluplného. Spolu s manželkou právničkou Florindou Saievou vypracovali projekt, kterému se dnes říká Il Farm cultural park nebo také Cortili čili Dvorky.

V této městské čtvrti bydlela v malých domcích namačkaných na sebe chudina, horníci, řemeslníci, zemědělci apod. V sedmdesátých letech se z bídných příbytků přestěhovali do tehdy moderních bytovek a celá čtvrť začala nepovšimnuta chátrat. Andrea Bartoli za 350 tisíc eur koupil asi 750 m2 nemovitostí, které společně vytvářejí 7 malých dvorků. „Pro mě to byla velká investice, ale ne nemožná. S těmito penězi jsme se pustili do rekonstrukcí s představou zachovat původní strukturu sedmi nádvoří,“ přibližuje začátky Bartoli.

Dnes toto místo působí jako okouzlující, svěží ostrůvek v moři šedi a stále pokračující devastace přilehlého okolí. Naštěstí úspěšně a citlivě zrealizovaný projekt s sebou přinesl naději, že i někdo další se k záchraně půvabného místa přidá, neboť tento malý počin rozjasnil život v celém městě. Dnes už návštěvníci nejdou jen do katedrály či vyhlášené cukrárny, ale iniciačním momentem pro návštěvu Favary se stává i záměr podívat se na umělecky pojednané dvorky. Což potvrzuje i Florinda Saieva v následujícím rozhovoru.

Jak tato vaše umělecká farma funguje?

Momentálně máme dvě rezidence, v nichž hostíme umělce, kteří zde tvoří ovlivněni lokalitou a místními lidmi. Tyto rezidence jsou stále plné. V současnosti zde máme osm umělců z Ameriky, kteří pracují na projektu dárky, dva z nich pracují na prospektu rezidence. Hostíme umělce, kteří o to žádají, ale musí nám konvenovat. Umělce vybíráme společně s manželem, dle jejich prací, které nás musí nějakým způsobem zaujmout. Snažíme se hledat ty správné umělce. Máme už hotový i třetí projekt pro dalších osm hostů.

Kolik osob navštěvuje dvorky?

Prostor „Velké galerie“ je jediný, kde se vybírá vstupné, ostatní jsou volně přístupné, takže nemáme přesný přehled, ale např. za měsíc červen jsme sem prodali 500 vstupenek. Nepočítaje vernisáže, protože ty jsou zadarmo a často se mění. Stává se, že mnoho osob jde do volných prostor, kam se opakovaně vrací.

Další prostor, který se jmenuje Společně, je stálá výstava a je možné si ho pronajmout k různým akcím, jak např. promoce, křtiny, svatby atd. nebo ho využíváme pro naši prezentaci. Tuto zimu jsme např. organizovali celou sérii akcí pod názvem Umělecká kuchyně, kde si umělci předávali zkušenosti ne přes svá portfolia, ale přes vaření a jídlo, protože tam je krásná funkční kuchyň. Nefunguje to jako klasická restaurace, ale jestliže si to někdo pronajme, může do programu začlenit i vlastní pohoštění.

Jak vidíte svou budoucnost a je někdo, kdo se vámi nechal inspirovat?

Chceme vybudovat prostor pro děti, chystáme se organizovat tzv. laboratoře různého typu, něco jako malou akademii. Kromě výtvarných disciplín tu bude i laboratoř tance, kterou povede Roberto Zappala.

S naší čtyřletou existencí jsme ve Favaře ovlivnili dost lidí, mnoho stylových podniků třeba na hlavním náměstí tam před čtyřmi lety nebylo. Neinspirovali jsme je jen kulturou, ale vlastně to město se jakoby znovu narodilo. Mladí lidé nevyjíždějí za zábavou z města a mnozí rodiče nám za to děkují. A lidé v blízkém okolí jsou vděční, že jsme tuto část města trochu pozvedli a že se tu sdružují kreativní lidé a odehrávají se zajímavé akce.