Rozvojová banka spustí zvýhodněné úvěry pro malé a střední firmy

Více než 100 zvýhodněných investičních úvěrů chce letos poskytnout Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) těm malým a středním firmám, které mají ztížený přístup k prostředkům na svůj další rozvoj. Celkem má připraveno v rámci programu Expanze 8,8 miliardy korun. Banka předpokládá, že v letech 2017 až 2023 zahrne program 900 projektů.

Video Události
video

Události: Program pro malé a střední podniky

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD), jehož resort je spolu s dalšími dvěma ministerstvy akcionářem banky, to nazývá „prvním souborem finančních nástrojů v tomto programovacím období (2014 až 2020), který je financován z evropských fondů“.

Úvěry budou poskytovány od června. 

Celkový předpoklad takto poskytnutých zvýhodněných a spolufinancujících úvěrů v letech 2017 až 2022 činí 18,4 miliard korun.

Přibylo košil a obleků 

V minulosti už o úvěr banku žádala například firma Le Premier. Už šestým rokem tu šijí košile a obleky na míru. Ještě nedávno měla jen jednu pobočku a zákazníků pořád přibývalo. A tak bylo nutné rozšířit provoz. Na to ale firma peníze neměla. A protože je malá a nová, peníze od standardní banky by jen tak nezískala.

A tak požádali o záruku ČMZRB. S úvěrem pak mohli otevřít další tři pobočky. 

O peníze může žádat pouze malý nebo střední podnik a splnit musí několik podmínek.

„Je to na investiční potřeby, to znamená financování především dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,“ říká ředitel banky Jiří Jirásek.