Populace stárne. Evropská komise nabádá Česko k udržitelnému nakládání s financemi

Česká republika by se měla letos a v příštím roce snažit o udržitelnost svých veřejných financí, především v souvislosti se stárnutím populace, které zatěžuje důchodový a zdravotnický systém. Uvedla to Evropská komise ve svých doporučeních kroků, které by mělo Česko udělat ke zlepšení svého hospodářského růstu. Zmíněna byla také potřeba účinnějšího vynakládání veřejných prostředků, hlavně prostřednictvím silnějšího boje s korupcí a neefektivní praxí při veřejných zakázkách.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Drahoslav Ramík

Evropská komise v rámci každoročního hospodářského cyklu zveřejnila svá doporučení jednotlivým státům Evropské unie. Zahrnují kroky, které mají podle názoru komise země udělat, aby jejich ekonomika posilovala rychleji. U některých států komise řeší jejich makroekonomické nerovnováhy. Česká republika v tomto ohledu problematická není a podle názoru komise by měla letos i v příštím roce splnit pravidla Paktu stability a růstu.

Přesto komise upozornila, že v dlouhodobém horizontu země vykazuje středně vysoké riziko fiskální udržitelnosti. Souvisí to především s dopadem stárnutí populace na zdravotnictví a důchodový systém. Materiál připomíná, že určitá opatření se v Česku kvůli tomuto vývoji přijímají, výsledky ale zatím nejsou hmatatelné.

Video Studio ČT24
video

Ekonom Bostl k doporučení Evropské komise

Hlavní ekonom společnosti Chytrý Honza František Bostl uvedl, že většina toho, co bylo ve zprávě napsáno, je taková běžná mluva Bruselu směrem k České republice. Zavádění doporučení považuje za komplikované a dlouhodobé. „Je zřejmé, že náš penzijní systém a zdravotní systém je jedno velké letadlo, které pomalu, pomalu dopadá na zem. To je věc, se kterou by se nechalo něco udělat,“ řekl ekonom.

Podotkl, že Brusel si všímá toho, že v posledním volebním období byl jen zrušen 2. penzijní pilíř, ale nikam dál jsme se neposunuli.

Příliš vysoká míra regulace

„Česko čelí výzvám, pokud jde o prevenci korupce a o nedostatky ve veřejných zakázkách,“ upozornila komise. Ve veřejných nákupech podle ní stále chybí dostatečná konkurence, což se projevuje v množství tendrů s jediným uchazečem a praxí přímého oslovování dodavatelů.

Doporučení pro Česko zmiňují také vysoké zatížení podnikatelského prostředí regulacemi a administrativou. Zmíněny jsou časté změny pravidel v oblasti daní, a ačkoliv je pro Česko prioritou snaha snížit míru nevybraných daní, země se podle komise příliš nesoustřeďuje na zjednodušení celého systému.

Komise také připomněla, že míra elektronizace státní správy je v tuzemsku jedna z nejnižších v celé EU. Odpovědnost za rozšíření moderních technologií je rozdělena mezi několik ministerstev a ti, kdo se o věc zajímají, podle komise upozorňují na omezenou spolupráci napříč sektory.

Opakované výzvy k podpoře vědy

Unijní exekutiva už po několikátý rok v doporučeních pro Českou republiku klade důraz na podporu vědy a výzkumu, letos také na odpovídající zlepšení kvality výsledků, které z takové podpory plynou.

Po několikáté v řadě doporučení zmiňují také situaci romské menšiny, především v souvislosti s výsledky ve školství. Výzvou jsou prý také stále relativně malé platy učitelů a s nimi související nízká atraktivita učitelské profese, kdy jsou na stávající stárnoucí učitele kladeny rostoucí nároky.

Řešením potíží s hledáním pracovníků v době nízké nezaměstnanosti by podle unijní exekutivy mohlo být silnější zapojení skupin, které jsou na pracovním trhu méně reprezentované, ať jsou to lidé s nízkou kvalifikací, členové romské komunity či ženy s malými dětmi. Komise letos opět v této souvislosti poukázala na nedostatek dostupné a kvalitní péče o děti, především o ty nejmenší do tří let.