ČEZ a Sokolovská uhelná se usmířily. Ukončí soudy, dojde k prodeji elektrárny Tisová

Obchodní spory, včetně soudních tahanic, mezi společnostmi ČEZ a Sokolovská uhelná končí. Firmy se dohodly, že uzavřou novou kupní smlouvu na dodávku sokolovského hnědého uhlí a ČEZ zároveň prodá Sokolovské uhelné svoji elektrárnu v Tisové u Sokolova.

Zároveň se obě strany zavázaly ukončit všechny soudní spory, které spolu těžařská firma a ČEZ vedly, informoval mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Týkaly se uhlí, jež Sokolovská uhelná dodávala do tisovské elektrárny za cenu podle uhelné společnosti neoprávněně nižší, než ČEZ platil jiným dodavatelům.

Výhody pro obě strany

Obě strany si od dohody slibují narovnání vzájemného obchodního vztahu a vytvoření podmínek pro další výrobu elektřiny a tepla z hnědého uhlí v sokolovském regionu. Pro Sokolovskou uhelnou představuje koupě elektrárny možnost konsolidace aktivit v sokolovském regionu a využití synergií z propojení celého řetězce od těžby uhlí po dodávku tepla a elektřiny spotřebitelům, uvedl Kříž.

Sokolovská uhelná přitom už jednu elektrárnu, paroplynovou, provozuje ve svém areálu ve Vřesové na Sokolovsku. Firma je jedním z největších nezávislých výrobců elektrické energie v České republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těžební společností.

Skupině ČEZ umožní prodej elektrárny Tisová soustředit se zejména na provoz zmodernizovaných elektráren Tušimice, Prunéřov a Ledvice, které jsou zásobované ze Severočeských dolů, člena Skupiny ČEZ, doplnil mluvčí ČEZ. Hlavním akcionářem skupiny (kolem 70 procent) je stát.