Sklizeň obilovin bude o desetinu nižší než loni, nejvíce bude pšenice

Sklizeň základních obilovin letos podle prvních odhadů klesne meziročně o 9,5 procenta na 6,995 milionu tun. Loňský rok byla sklizeň nadprůměrná, navíc na předpokládaném letošním poklesu se podílí snížení očekávaného hektarového výnosu i osevní plochy. Sklizeň řepky by mohla naopak stoupnout o 4,5 procenta na 1,313 milionu tun. Oznámil to Český statistický úřad.

Video Události
video

Události: Letošní sklizeň bude horší

Odhad letošní sklizně základních obilovin je sice ve srovnání s pětiletým průměrem nižší o procento, ale o 2,7 procenta převyšuje desetiletý průměr. Odhad úrody řepky přesahuje oba průměry - pětiletý o 2,7 procenta a desetiletý o 13,9 procenta.

Nejčastěji pěstovanou plodinou je ozimá pšenice, která zabírá zhruba třetinu celkové osevní plochy v ČR. Odhadovaná letošní sklizeň činí 4,78 milionu tun, což je o 5,4 procenta méně než loni. U některých obilovin dosahuje meziroční pokles až desítek procent. Například sklizeň jarní pšenice klesne podle odhadu o 38,2 procenta na 136 tisíc tun a sklizeň jarního ječmene o 21,8 procenta na 1,111 milionu tun.

Druhou nejpěstovanější plodinou v Česku je řepka, zabírající 16 procent celkové osevní plochy. Výměra ploch osetých řepkou se letos po dvou letech poklesu zvýšila o 7,3 procenta na 393 tisíc hektarů. U základních obilovin naproti tomu výměra meziročně klesla o tři procenta na 1,264 milionu hektarů.

Letošní úroda by měla být dobrá i podle analytiků. „Měla by ale vést k cenové stabilizaci u obilovin. Loňská vysoká úroda se podepsala na cenovém propadu. Obecně čelí zemědělci nepříznivému cenovému vývoji, poslední známé číslo za květen ukazuje meziroční pokles cen zemědělských výrobců o 7,1 procent,“ řekl Jan Vejmělek, hlavní ekonom komerční banky. Zároveň dodal, že se na tom podepisuje například uvolnění trhu s mlékem či ruské sankce.„ Z nemalé části se ale v cenovém vývoji odráží i rostlinná výroba. Její produkty jsou meziročně levnější o 3,1 %, nicméně u obilovin je to o 11,2 %. Letošní úroda by tak měla vést k cenové stabilizaci alespoň u tohoto produktu,“ popsal.

Video Studio ČT24
video

Pýcha: Je pro nás obtížné odhadovat

Předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha si netroufl odhadovat, zda bude mít ČSÚ pravdu. „Jsme na začátku. Zatím to vypadá dobře, a těžko odhadovat. Je potřeba říct, že došlo k poklesu ploch některých obilovin a došlo k nárůstu ploch řepky,“ popsal situaci a dodal, že tento rok nebude hluboce podprůměrný. „Pro nás je důležité to, co je uložené v silech a ne to, co je na začátku. Počasí je nevyzpytatelné,“ upozornil Pýcha.

Pro větší nárůst ploch řepky má Pýcha jedno vysvětlení. „Projevuje se zde velmi vysoce stabilita ceny řepky. Ostatní obiloviny jsou nevyzpytatelné a významně klesly. U řepky je ta cena stabilní v dlouhodobém horizontu,“ uvedl.