Šéfové rodinných firem předávají otěže. Následovníci ale nejsou vždy připraveni

Během příštích pěti let chtějí předat vedení podniku hned dvě třetiny majitelů českých rodinných firem. Podniku by po nich měl šéfovat opět někdo z rodiny, jejich potomci ale často na převzetí nejsou připravení. Řada majitelů nevylučuje ani prodej, v případě výhodné nabídky by souhlasilo 60 procent z nich. Vyplývá to z výsledků průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) mezi 400 rodinnými podniky.

Většině majitelů rodinných firem je 50 a více let, a začínají tak řešit otázku nástupnictví. „Po letech tvrdé práce zjišťují, že jejich potomci často nejsou na převzetí připraveni. Zjišťují, že jejich děti jsou pracovité, odhodlané, ale většinou teoreticky nepřipravené převzít otěže firmy a plnou odpovědnost,“ uvedl člen představenstva asociace Libor Musil s tím, že řada rodin tak řeší konfliktní situace.

„Rodinné firmy vyhodnocujeme již mnoho let a letos poprvé je jasné, že předávání další generaci již není pouze na bázi deklarace, ale že dochází k činům. Současně sílí vábení investorů a majitelé začínají váhat, jestli podnik neprodat.“

Karel Havlíček

předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Pro šéfy rodinných podniků je také podle průzkumu podstatné, aby jejich děti nasbíraly zkušenosti na praxích v jiných firmách nebo během zahraničního studia. Uvedlo to 69 procent z nich. Je to podle nich právě pobyt na zahraničních školách, který může suplovat neexistenci českých škol zaměřených na podporu rodinného podnikání.

Cizí člověk ve firmě – největší problém

Stejně jako loni je pro většinu oslovených firem největší prioritou pro budoucnost podnikání udržení dobrých zaměstnanců. Průzkum vedle toho ukázal, že nabírání nových zaměstnanců mimo okruh rodiny se majitelé nebrání, avšak zároveň ho označují za největší problém.

Předávání podniku v rámci rodiny ale není pro řadu podnikatelů naprostou nutností. V průzkumu uváděli jako dva nejčastější důvody pro ukončení rodinné tradice, že nechtějí vyvíjet tlak na ostatní rodinné příslušníky, nebo že směřují do jiných oborů. V takovém případě by ve třech čtvrtinách případů uvažovali o někom cizím.

Většina rodinných podniků očekává v následujících letech růst tržeb. Poklesu se obává pouze každá desátá. Právě status rodinné firmy je podle dvou třetin z nich jejich hlavní konkurenční výhodou. Mimo jiné také proto, že spolupráce s rodinnými podniky budí u dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců nebo bankéřů větší důvěru. O tom je přesvědčena téměř polovina rodinných firem.