Rockefellerové dávají ruce pryč od ropy, na které zbohatli

Nadace vlivné rodiny Rockefellerů, která před lety vydělala jmění na podnikání s ropou, co nejdříve omezí investice do fosilních paliv a odprodá i podíly v obří ropné společnosti Exxon Mobil, spojované s rodinným bohatstvím. Nadace uvedla, že se objevují důkazy, podle nichž
Exxon klamal veřejnost v otázce rizik spojených se změnami klimatu. 

The Rockefeller Family Fund rovněž zastaví své investice v uhelných společnostech a také ve firmách, jejichž podnikání je založeno na ropných píscích. Přestože příspěvky z těchto aktivit jsou při pohledu na celková aktiva fondu skromnější, stojí rozhodnutí dědiců Rockefellerova impéria za povšimnutí, poznamenala agentura Reuters.

 

 

Vzhledem k hrozbě pro přežití člověka a přírodních ekosystémů „nemají společnosti žádné logické odůvodnění, aby pokračovaly v průzkumu nových zdrojů uhlovodíků“, uvedl fond v prohlášení.

Tvrdě proti Exxonu

Nadace uvedla, že postup Exxonu v otázkách klimatu se zdá být „morálně zavrženíhodný“. „Důkazy podle všeho naznačují, že společnost od 80. let pracovala na tom, aby mátla veřejnost ohledně změn klimatu,“ uvedla nadace.

Exxon Mobil reagoval, že rozhodnutí Rockefellerů zbavit se podílu ve firmě není překvapivé, vzhledem k tomu, jaký je jejich odpor vůči fosilním palivům.