Nová zelená úsporám: Dotace rychleji a pro více lidí

Praha – Už dnes se rozběhne program na zateplení domů. Stát plánuje do roku 2020 na zateplení domů v rámci programu Nová zelená úsporám vynaložit zhruba 27 miliard korun. Jak informoval ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), program přináší několik novinek, jako například to, že žádosti budou vyřizovány mnohem rychleji, stejně tak jako přísun peněz, které by měly ke svému příjemci dorazit rychle po ukončení projektu. 

Program počítá s dotacemi do rodinných a bytových domů a budov veřejné správy. Jak uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petr Valdman podpora bude směrovat v zásadě do tří oblastí. „Na zateplení rodinných domů, výstavbu domů s malou energetickou nářočností, tzv. pasivních domů, a na výměny zdrojů neekologického vytápění na vytápění ekologické,“ vyjmenoval Valdman.

Dotace pro bytové domy v Praze na energetické úspory a zateplení budou vyhlášeny 1. dubna, stejně jako pro rodinné domy v celé republice. Výše dotace může u rodinných domů vzrůst až na 50 procent nákladů, a mohou dostat maximálně pět milionů korun, u bytových domů až na 20 procent z výdajů a mohou dostat desetimilionovou dotaci. Žádosti začne SFŽP přijímat elektronicky od 15. května. Ten měsíc a půl dlouhý rozestup je podle ředitele Valdmana dán z toho důvodu, aby mohli všichni žadatelé zpracovat projetky, zkontkretizovat je a zkonzultovat na 13 krajských pracovištích SFŽP.

„Rád bych zdůraznil, že tento program má dopad nejenom na zlepšování životní prostředí, ale jak se ukázalo v minulých letech, má velmi pozitivní dopad na zaměstnanost v České republice, na ekonomiku, dává šanci pro uplatnění celé řady malých a středních stavebních firem. To znamená, je to program, který patří k těm nejúspěšnějším, co tu v minulosti bylo a myslím, že je dobře, že ministerstvo životního prostředí připravilo jeho pokračování,“ zkonstatoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Video Spouští se další progam energetických úspor
video

Spouští se další progam energetických úspor

Spouští se další progam energetických úspor

Žádosti o dotace začne SFŽP přijímat 15. května

Brabec: dotace budou pro více žadatelů a rychlejší

Celkem bude letos v programu k dispozici zhruba 1,1 miliardy korun, z toho 600 milionů by mělo jít na rodinné domy a půl miliardy na bytové domy. Ministr Brabec dnes zároveň upozornil, že u veřejných budov budou dotace z programů využívány až od roku 2019. „Do té doby budou energetické úspory v této oblasti financovány z evropského operačního programu Životní prostředí,“ uvedl.

„Jsem rád, že vláda schválila pokračování úspěšného programu nová zelená úsporám, který plní dvě základní funkce, které se ne vždy dají sloučit dohromady, tj. potěší jak peněženku národohospodáře, tak i srdce ekologa,“ doplnil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).


Státní fond životního prostředí bude podle ministra Brabce i letos pokračovat v trendu co nejmenší byrokratické zátěže. Slibuje rychlé vyřízení dokumentů jak na zpracování žádosti, tak i vyplacení dotace v řádech několika týdnů. Do tří týdnů by žadatel měl vědět, zda s žádostí uspěl. „Maximálně tři týdny bude trvat schválení žádosti, tři týdny bude mít Fond na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace a tři týdny na vyplacení dotace. Ne každý si může dovolit nechat své peníze takzvaně ležet ladem na úřadu. Předpokladem pro dodržení lhůt je samozřejmě bezchybná žádost i realizace a její doložení dokumentací. Věřím, že to, co se nám povedlo krizovým řízením u dočerpání fondů, se nám podaří i u zrychlení administrace programu Nová zelená úsporám. Ty peníze jsou tady pro lidi, kteří chtějí ušetřit, a pro naše lepší a zdravější životní prostředí,“ říká ministr Brabec.

Program Nová zelená úsporám byl v průběhu loňského roku široce diskutován s mnoha odborníky. Jeho změny a novinky podporuje mnoho profesních svazů, např. také aliance Šance pro budovy. „Současné vedení ministerstva loni výrazně zrychlilo příjem žádostí, zjednodušilo administrativu i podmínky. K dalšímu zpřehlednění dojde i letos, což jednoznačně vítáme. Dobrou zprávou je i vyhlášení podpory pro bytové domy, zároveň jsme rádi, že podmínky pro rodinné domy zůstaly v podstatě stejné jako loni,“ uvedl ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub.

Zateplení rodinného domu bude moci nově dělat jakákoli firma, kterou si majitel vybere. Přestane být i závazný seznam dodavatelských firem a doporučených materiálů a výrobků. Oba budou pouze inspirativní. Rozšíří se možnost výběru při zadávání posudků, které budou moci kromě energetických auditorů vypracovávat i energetičtí specialisté, jichž je více.

Se zásadní změnou se podle ministerstva počítá také v zateplení. Nově bude možné v rámci zateplení získat dotaci také jen na dílčí části, s podmínkou snížení spotřeby energie minimálně o 20 %. To znamená třeba na výměnu oken nebo střechy. Dotace by tak mohli dostat i ti, kteří nemají zrovna dost peněz, ale chtějí alespoň částečně investovat do úspor energie.

Další významnou letošní změnou je zjednodušení výpočtu výše dotace prostřednictvím zavedení takzvaných paušálů na metr čtvereční. „V případě zateplení a výměny oken a dveří se paušálem rozumí jednotková dotace, která je poskytována na jeden metr čtvereční realizovaného opatření. Výše jednotkové dotace se liší dle typu upravované nebo měněné konstrukce. Jiná je pro okna, jiná pro fasádu a podobně. Platí, že čím lepší je konečný stav domu, tím vyšší je jednotková dotace,“ vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Další ze zavedených opatření je, že bude placený technický dozor investorovi. „To znamená, aby se každý občan, který zatepluje dům, nemusel starat od rána do večera, jakým způsobem firma provádí zateplení,“ uvedl Valdman. Je ale podle něj na každém, aby si vybral dodavatelskou firmu s dobrými referencemi. I letos zůstane zvýhodnění o deset procent pro obyvatele Moravskoslezského a Ústeckého kraje kvůli ekologické zátěži.

Odborníci by ale uvítali více peněz

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR dlouho upozorňuje na to, že podpora v první Zelené úsporám byla mnohem vyšší. „Poukazujeme na to, že se s bytovou výstavbou a úsporami energií má zahýbat. Je zde i moment zvýšené zaměstnanosti, ekonomiky, výkonnosti stavebnictví, proto by objem neměl jít pod dvě miliardy,“ tvrdí opakovaně prezident svazu Václav Matyáš.

Připomněl i závazky státu vůči Bruselu k energetickým úsporám a nevyčerpané evropské dotace. To, že v minulém roce zbylo až půl miliardy, považuje za důsledek špatné přípravy a neschopnosti program řídit. „Evropská komise nás v závěrech čerpání evropských peněz velice kritizuje za to, jak programy nejen na úsporu energií, ale vůbec v bytové výstavbě máme nekoordinované a rozložené na několik ministerstev,“ uvedl už před měsícem Matyáš.

Program loni trval devět měsíců a na Státní fond životního prostředí došlo přes šest tisíc žádostí za 1,4 miliardy. Celkem ale bylo pro žadatele připraveno až 1,9 miliardy. Zhruba půl miliardy korun se tedy převedlo do letošního roku.


Žádosti bude Státní fond životního prostředí přijímat elektronicky od 15. května. Potřebné dokumenty žadatelé donesou osobně nebo zašlou na příslušné krajské pracoviště SFŽP do pěti dnů od podání elektronické žádosti. Oproti minulým výzvám ubyde povinných dokumentů při podání žádosti, protože některé z nich budou vyžadovány až v okamžiku doložení realizace opatření, tedy až na konci celého procesu. Příjem žádostí skončí 31. října, pokud nebudou vymezené prostředky vyčerpány dříve.

Veškeré informace o tom kdo a za jakých podmínek se může přihlásit o dotace, lze získat na stránkách věnujícím se tomuto programu.

Ministr Brabec řekl, že 1,1 miliardy korun je méně než loni, což vychází z toho, kolik má Česko k dispozici z aukcí emisních povolenek. „Pevně věříme, že objem emisních povolenek, jejich cena v kombinaci i s takzvaným backloadingem, návratem emisních povolenek na trh, umožní, aby v dalších letech do roku 2020 byly tyto prostředky vyšší,“ dodal ministr.

Nová zelená úsporám v roce 2015 v kostce

 • V letošním roce bude rozděleno 1,1 mld. korun, z toho 600 milionů na rodinné domy a 500 milionů na bytové domy v Praze.
 • Nově je možné získat příspěvek na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeby (energie) o min. 20 % (např. okna + dveře + dílčí zateplení).
 • Nově je možné požádat o dotaci i na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.
 • Nově je možnost realizovat úsporná opatření i v rodinných domech nad 350 m2.
 • Pokračujeme v jednoduché administrativě programu – méně dokladů, méně ověřených kopií, méně papírování.
 • Rychlejší administrace – tři týdny na schválení žádosti, tři týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, tři týdny na vyplacení dotace.
 • Nově není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřeba dodržet požadavky na technické parametry.
 • Výše dotace u rodinných domů až 50 %, u bytových domů až 20 % z výdajů, tzn. až stovky tisíc korun u RD a až milionové částky u BD, max. výše podpory u RD 5 mil. Kč, u BD 10 mil. Kč.
 • Realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 % (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru stavebníka).
 • Kompletní podmínky najdou žadatelé od 1. dubna 2015 na stránkách programu.
 • Žádosti budou moci žadatelé podávat elektronicky od 15. května do 31. října 2015 do 12h tamtéž.

Zdroj: stránky programu