Na přiznání daně zbývají poslední dny. Co je třeba vědět

Do konečného termínu pro podání daňových přiznání zbývá jen několik dnů. Ať už podáváte formulář v papírové formě, nebo elektronicky, důležité je stihnout to do středy 1. dubna. A právě na začátku příštího týdne očekávají finanční úřady největší nápor. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího, co je třeba před cestou na úřad vědět.
Video Události: Na přiznání daně zbývá posledních pár dnů
video

Události: Na přiznání daně zbývá posledních pár dnů

I když tradičním termínem pro odevzdání daňových přiznání je 31. březen (letos vychází na úterý), finanční úřady budou formuláře přijímat ještě ve středu 1. dubna. V posledních dnech navíc budou mít prodlouženou pracovní dobu až do 18.00 hodin.

Zatím lidé na finančních úřadech odevzdali přes jeden milion daňových přiznání. Pro srovnání – loni vyplnilo daňové přiznání více než 2,1 milionu fyzických osob a skoro 400 000 právnických osob. Na dani z příjmů tak státní pokladna inkasovala necelých 20 procent svých celkových příjmů (od fyzických osob se za rok 2013 vybralo více než 98 miliard korun; firmy odvedly státu přes 89 miliard).

Jak podat daňové přiznání?


Papírový formulář si můžete stáhnout z webu Finanční správy, vytisknout, ručně vyplnit a zanést na příslušný finanční úřad nebo zaslat poštou. Také je možno vyplnit interaktivní formulář přímo na počítači, který si vytisknete a opět zašlete poštou nebo osobně zanesete na finanční úřad. Další možností je zajít si pro formulář přímo na úřad, tam jej vyplnit a rovnou odevzdat.

Do více než 200 menších obcí navíc dorazí „mobilní finanční úřady“. Znamená to, že finanční správa v místě zřídí dočasné pracoviště, aby ulehčila těm, kteří mají potíže dostat se na úřady do větších měst. Vloni tímto způsobem odevzdalo daňové přiznání 25 000 lidí.

Pokud se rozhodnete zaslat daňové přiznání elektronicky, musíte použít aplikaci EPO a elektronický podpis. Pošlete-li přiznání bez podpisu, nezbývá než doručit i ručně podepsanou verzi. Tento způsob odevzdání je povinný pro všechny, kteří mají zřízenou datovou schránku (za odeslání daňového přiznání jiným způsobem hrozí sankce od 2000 do 50 000 korun).

Jak daň zaplatit?


Daň z příjmu lze zaplatit bankovním převodem, poštovní poukázkou typu A nebo osobně přímo na pokladně finančního úřadu.

V případě, že platíte daň převodem, pečlivě si zkontrolujte číslo účtu finančního úřadu. Už dva roky totiž platí nová čísla bankovních účtů finančních úřadů. Ještě do konce loňského roku bylo možné posílat peníze i na staré účty, ČNB je v takovém případě automaticky převedla. Od 1. ledna 2015 nicméně všechny staré účty finančních úřadu zanikly, a tak je potřeba platit daně výhradně na nový účet (jestliže lidé pošlou daně na starý účet, banka jim peníze vrátí a daňová povinnost nebude splněna).

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK
Autor: Martin Štěrba

Co se v daních změnilo?


Již za rok 2014 lze využít novou daňovou slevu za umístění dítěte ve školce. Tato sleva se týká pouze školného, nikoliv stravného či výdajů na dopravu. Rodiče mohou za loňský rok uplatnit tzv. školkovné až do výše 8 500 korun na každé dítě (výše školkovného se odvíjí od výše minimální mzdy v příslušném roce, za rok 2015 bude tedy sleva činit 9 200 korun). K přiznání je potřeba doložit potvrzení ze školky.

Pracující důchodci si mohou opět nárokovat daňovou slevu na poplatníka, o kterou přišli v rámci úsporných opatření někdejší vlády Petra Nečase (ODS). Právo na slevu jim přiznal Ústavní soud. Mohou si tak stejně jako ostatní odečíst z daní až 24 840 korun ročně.

Od ledna 2014 byla zrušena daň dědická a darovací. Příjmy z darů nebo dědictví se tak nyní zdaňují v rámci daně z příjmů. V přiznání spadají do kategorie bezúplatné příjmy a platí, že koho se netýká zákonné osvobození, musí dědictví nebo dary přiznat a zdanit.

Už rok také platí vyšší limit pro osvobození příležitostných příjmů (30 000 korun ročně). Netýká se podnikatelů ani těch, kdo mají pravidelné příjmy.

Co když to nestihnu?


Za pozdní odevzdání daňového přiznání hrozí pokuta. Pokud zpoždění přesáhne pět pracovních dnů, činí sankce 0,05 procenta stanovené daně (může se však snížit o polovinu, pokud daňové přiznání podáte do 30 dnů od skončení lhůty pro jeho řádné podání a zároveň musíte být v ostatních případech odevzdávání a placení vzorní). Kdo přiznání neodevzdá vůbec, tomu bude vyměřena pokuta ve výši 5 procent stanovené daně (min. 500 korun).

Co se týče peněz, ty musejí být připsány na účet finančního úřadu nejpozději v den, kdy končí lhůta pro podání daňového přiznání (letos tedy ve středu 1. dubna). Kdo zaplatí daně pozdě, tomu stát vyměří úroky z prodlení.

Pokud nestíháte daňové přiznání podat, existují dvě možnosti jak termín posunout do konce června. Tou první je požádat finanční úřad o odklad ještě před uplynutím řádné lhůty (o kladném vyřízení rozhoduje úřad a za žádost se platí poplatek). Druhou možností je najmout si daňového poradce, který vás bude před úřadem zastupovat na základě plné moci. Odložení termínu pak poradce za poplatek zařídí sám.

Kromě daňového přiznání musí většina podnikatelů také odevzdat přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Mají na to čas do konce dubna.

Chcete na daních platit méně? Můžete využít slevy na dani

  • poplatník 24 840 Kč
  • manžel/manželka 24 840 Kč
  • dítě 13 404 Kč
  • student 4 020 Kč

… nebo odečitatelné položky

  • hypotéka až 45 000 Kč
  • penzijní připojištění až 12 000 Kč
  • životní pojištění až 12 000 Kč
  • vzdělávání až 10 000 Kč
  • darování krve až 2 000 Kč