ČEZ podal žalobu na Czech Coal, požaduje přes 10 miliard

Praha - Elektrárenská skupina ČEZ podala na mosteckou uhelnou společnost Czech Coal žalobu, v níž ji obviňuje z nedodržování dlouhodobé dohody o spolupráci z roku 2005. ČEZ žádá ochranu svých práv a kompenzaci za způsobené ztráty v sumě více než deseti miliard korun. Dohoda měla firmě ČEZ zajistit dlouhodobou smlouvu na dodávky uhlí pro nové hnědouhelné zdroje.

Czech Coal by měl uhradit smluvní pokuty plynoucí z jeho protiprávního jednání, tvrdí ČEZ. Společnost nedodržela dohodu, která měla ČEZu zajistit dlouhodobou smlouvu na dodávky uhlí pro nové hnědouhelné zdroje v Počeradech.

„Mělo dojít nejpozději do poloviny roku 2007 k uzavření dlouhodobé kupní smlouvy na dodávky hnědého uhlí pro nové hnědouhelné zdroje, které společnost ČEZ plánovala vybudovat. K uzavření tohoto dlouhodobého kontraktu však z důvodů na straně Czech Coal nedošlo,“ dokládá mluvčí energetického gigantu Eva Nováková.

ČEZ má podle Novákové stále zájem na dosažení dohody s Czech Coal na zajištění dodávek uhlí do uhelných bloků v Počeradech a jejich modernizaci nebo náhradu novými jednotkami. Původní žádost z roku 2007, aby soud nařídil Czech Coal uzavření dlouhodobé kupní smlouvy na dodávky uhlí, nyní ČEZ stáhl.

"V tuto chvíli musím konstatovat, že skupina Czech Coal se nejprve musí
s uvedenou informací podrobně seznámit a teprve pak poskytneme další prohlášení," vyjádřila se k žalobě ČEZu mluvčí společnosti Czech Coal Gabriela Benešová.

Těžařská společnost podle ČEZ svým jednáním opakovaně porušovala pravidla hospodářské soutěže. Podnik údajně také stupňoval nátlak na ČEZ k přenechání elektrárny Počerady za velmi nevýhodných podmínek.

Czech Coal vlastní z 51 procent prostřednictvím nizozemské Czech Coal N.V. Petr Pudil a Vasil Bobela. Zbytek ovládá přes kyperský Indoverse Czech Coal Investments finančník Pavel Tykač.